Zwiększanie siły i mocy dziewcząt

Zwiększanie siły i mocy dziewcząt.

Proces zwiększania siły i mocy dziewcząt powinien przebiegać podobnie jak u chłopców. Jednakże uwzględniając właściwości psychofizyczne płci żeńskiej warto wziąć pod uwagę poniższe zalecenia.

W programach treningowych dziewcząt szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększanie siły mięśni kończyn górnych, nawet wówczas, gdy te mięśnie nie są wyraźnie zaangażowane w danej dyscyplinie czy konkurencji sportowej. Mięśnie kończyn górnych są „najsłabszym ogniwem” w sile całkowitej kobiet. Poprawa siły tych mięśni ma istotne znaczenie nie tylko w zapobieganiu urazom układu ruchu, ale i w zwiększeniu skuteczności wykonania takich ćwiczeń, w których głównie zaangażowane są mięśnie innych części ciała. Biorąc pod uwagę większe możliwości kobiet pod względem wytrzymałości i mniejsze pod względem siły i mocy można zmniejszyć okres zwiększania lokalnej wytrzymałości siłowej, a wydłużyć okresy treningowe ukierunkowane na siłę i moc. W ćwiczeniach ukierunkowanych na zwiększanie siły należy położyć akcent na szybkość jej rozwijania przez szybkie rozpoczęcie każdego powtórzenia ćwiczenia (tzw. szybki start), ponieważ u kobiet czas osiągania siły maksymalnej jest dłuższy niż u mężczyzn. W ćwiczeniach skocznościowych należy jak najczęściej oddzielać powtórzenia (skoki) w serii, ponieważ kobiety w większym stopniu wykorzystują energię sprężystą, gromadzoną w kompleksie mięsień-ścięgno podczas czynności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz (CR-S), tak jak występuje to podczas sekwencji lądowanie-odbicie. Dzięki temu stosunkowo łatwo wykonują ćwiczenie, ale jego wpływ na zwiększanie siły i mocy mięśni jest niewielki.

Młode zawodniczki należy jak najwcześniej otoczyć stałą opieką psychologiczną i medyczną, w tym ginekologiczną i endokrynologiczną, przede wszystkim z uwagi na zwiększoną częstość zaburzeń cykli miesiączkowych u kobiet uprawiających sport wyczynowo.