Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic – zawodniczek SMS

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic-zawodniczek SMS.

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic, w tym zdobycie szeregu umiejętności (nawyków) ruchowych, to zadanie jakie stoi przed szkolnymi zajęciami z zakresu wychowania fizycznego. Zgodnie ze stanem prawnym początku 2003 roku, wychowanie fizyczne w klasach I-III profilowanego liceum, powinno być realizowane w wymiarze 3 godzin dydaktycznych tygodniowo.

W SMS liczba godzin poświęconych rozwijaniu uzdolnień sportowych jest znacznie większa. Tym niemniej nie można zaniedbać funkcji wszechstronnego rozwoju motorycznego młodych dziewcząt, choćby w kierunku rozbudowywania podstaw kondycyjnych, czy zdobywania umiejętności ruchowych przydatnych w życiu (np. pływanie, jazda na nartach, taniec). Dlatego też w ramach procesu szkolenia, który przebiega w trakcie roku szkolnego, przynajmniej trzy jednostki dydaktyczne w każdym tygodniu, poświęcone powinny być na zajęcia ogólnego charakteru. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne, dotyczące przykładowych mikrocykli treningowych koszykarek, podane są dalszej części pracy.

Szczególnie rekomendowane w ramach zajęć z wychowania fizycznego powinny być ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne i pływanie. Zajęcia realizujące program wychowania fizycznego spełniają także istotną funkcję restytucyjną – np. ćwiczenia o charakterze tlenowym przyspieszają procesy odpoczynkowe na poziomie fizjologicznym, a zmiana otoczenia pracy (powietrze, las, woda) korzystnie wpływa na relaks psychiczny (odejście od monotonii zajęć w hali sportowej).

W planie dydaktycznym liceum należy też wykorzystać inne możliwości aktywnego spędzania czasu, np. w ramach tzw. „zielonej szkoły”. Wspólny pobyt, np. w miesiącu maju, który jest zazwyczaj wolny od ważnych rozgrywek sportowych, w atrakcyjnym turystycznie miejscu, łączący walory edukacyjne, wypoczynkowe i integracyjne. Jest także ważnym elementem wpływającym na harmonijny rozwój, nie tylko fizyczny i motoryczny dziewcząt, ale także psychiczny i społeczny.