Kategorie
Szkolenie

Program szkolenia indywidualnego

Program szkolenia indywidualnego.

Jednym z trudniejszych zadań jest w SMS określenie optymalnych proporcji pomiędzy treningami zespołowymi (które budują taktyczny obraz drużyny, doskonalą skuteczność gry w …

Kategorie
Szkolenie

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia.

W ramach 3-letniego pobytu zawodniczek w SMS zajęcia specjalistyczne rozwinąć powinny rozwinąć w pełni ich talent sportowy. Opanować zatem muszą następujące elementy …

Kategorie
Szkolenie

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek.

Program szkolenia sportowego realizowany w SMS ma swoją specyfikę. Podział materiału ćwiczebnego w rozbiciu na klasy I-III nie ma uzasadnienia, gdyż w …

Kategorie
Szkolenie

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Szkoły mistrzostwa sportowego realizują państwową politykę opieki nad uzdolnioną sportowo młodzieżą. System ten funkcjonuje w Polsce od wielu lat, przybiera różne warianty …

Kategorie
Szkolenie

Trzyletni program szkolenia sportowego na poziomie liceum

Trzyletni program szkolenia sportowego na poziomie liceum – propozycja rozwiązań kompleksowych

Program szkolenia w liceum sportowym, Szkole Mistrzostwa Sportowego (SMS), obejmuje (w większości przypadków) fundamentalny fragment kariery – przełom wieku …

Kategorie
Szkolenie

Wpływ rodzaju treningu na wyniki u młodzieży.

Wpływ rodzaju treningu na wyniki u młodzieży.

Wyniki okazały się wielce jednoznaczne. Dwie wyróżnione uprzednio grupy o różnym rodzaju rozwoju sportowego (I i P) stosowały całkowicie odmienną strukturę treningu i …

Kategorie
Szkolenie

Problem rozwoju kariery sportowca

Problem rozwoju kariery konkretnego sportowca jest dzisiaj materią technologicznie bardzo złożoną i społecznie delikatną. Współczesny sport wyczynowy stawia coraz to wyższe i bardziej złożone wymogi wynikające ze stałej, wciąż obserwowanej …