Kategorie
Szkolenie

Wykorzystanie wyników badań diagnostycznych i analizy obciążeń w kierowaniu treningiem

Wykorzystanie wyników badań diagnostycznych i analizy obciążeń w kierowaniu treningiem (na przykładzie pływania)

Założenia treningu pływackiego

Punktem wyjścia do wszelkich dyskusji i racjonalnych rozważań dotyczących założeń treningu pływackiego są warunki …

Kategorie
Szkolenie

Indywidualizacja procesu szkolenia w grach sportowych

Indywidualizacja procesu szkolenia w grach sportowych, uzasadnienie, tradycja i rzeczywistość, struktura walki sportowej.

Współczesne badania nad skutecznością procesu treningowego obejmują dwa kierunki:

1) analizę więzi między wybranymi cechami motorycznymi, somatycznymi, …

Kategorie
Szkolenie

Zagadnienia organizacyjno-szkoleniowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego

Zagadnienia organizacyjno-szkoleniowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Dotychczasowa działalność SMS-ów pozwoliła zgromadzić wiele cennych doświadczeń organizacyjnych i szkoleniowych, jak również wygenerować niemało wątpliwości odnoszących się również do planowania. Szukając zatem dróg …

Kategorie
Szkolenie

Program szkolenia w rocznym cyklu treningowym

Program szkolenia w rocznym cyklu treningowym – założenia.

Generalną zasadą planowania makrocyklu powinno być planowanie „od ogółu do szczegółu” wg kolejności:

1. Wyznaczenie celu głównego i celów pośrednich oraz terminów …

Kategorie
Szkolenie

Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego

Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego jest niezbędnym instrumentem kierowania szkoleniem zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz …

Kategorie
Szkolenie

Planowanie rocznego cyklu szkolenia

Planowanie rocznego cyklu szkolenia -założenia teoretyczne, wskazania dla praktyki.

Proces planowania

Trening sportowy jest procesem specjalizacji sportowej, który nie zaburzając harmonijnego rozwoju osobowości zawodnika zmierza do rozwinięcia tych jego cech: …

Kategorie
Szkolenie

Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Postawy tego typu kształcone są nieustannie, w toku realizacji całego programu edukacyjnego liceum. Tym niemniej dostrzegając specjalne potrzeby, jakie niesie ze sobą …

Kategorie
Szkolenie

Program rejestracji obciążeń treningowych

Program rejestracji obciążeń treningowych.

Gromadzenie danych o treningu (rejestracja obciążeń treningowych) to metodyczna podstawa programowania treningu. Bez wiarygodnych danych o objętości i intensywności zrealizowanego treningu, nie sposób racjonalnie modyfikować (optymalizować) …

Kategorie
Szkolenie

Kontrola treningu i walki sportowej

Kontrola treningu i walki sportowej.

Wyniki kontroli treningu (badań diagnostycznych) stanowią podstawę racjonalnej oceny aktualnych możliwości zawodniczek, będąc tym samym główną inspiracją wyznaczania celów szkoleniowych. W ramach badań diagnostycznych są …

Kategorie
Szkolenie

Program szkolenia indywidualnego

Program szkolenia indywidualnego.

Jednym z trudniejszych zadań jest w SMS określenie optymalnych proporcji pomiędzy treningami zespołowymi (które budują taktyczny obraz drużyny, doskonalą skuteczność gry w obliczu bieżących potrzeb) a treningami …