Kategorie
Szkolenie

Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe

Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe.

Rozwój fizyczny młodych sportowców powinien być realizowany w ramach Systemu opracowanego, wdrożonego, finansowanego i …

Kategorie
Szkolenie

System Zwiększania Możliwości Fizycznych Sportowca

System Zwiększania Możliwości Fizycznych Sportowca

Autorzy uważają, że rozwój możliwości fizycznych młodych sportowców powinien być zaplanowany w perspektywie 6-8 lat (najlepiej dwóch cykli olimpijskich) i konsekwentnie realizowany w ramach Systemu, …

Kategorie
Szkolenie

Zwiększanie siły i mocy dziewcząt

Zwiększanie siły i mocy dziewcząt.

Proces zwiększania siły i mocy dziewcząt powinien przebiegać podobnie jak u chłopców. Jednakże uwzględniając właściwości psychofizyczne płci żeńskiej warto wziąć pod uwagę poniższe zalecenia.

W …

Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia nie zalecane 16-19-letnim sportowcom.

Ćwiczenia nie zalecane 16-19-letnim sportowcom.

W programach treningowych ukierunkowanych na zwiększanie siły mięśniowej młodych sportowców powinny przeważać ćwiczenia w pozycjach odciążających (np. w leżeniu przodem lub tyłem, siadzie, klęku, zwisie …

Kategorie
Szkolenie

Naturalne ćwiczenia plyometryczne ukierunkowane na zwiększenie mocy rozwijanej w ruchach kompleksowych.

Naturalne ćwiczenia plyometryczne ukierunkowane na zwiększenie mocy rozwijanej w ruchach kompleksowych.

W celu zwiększenia mocy mięśni całego ciała młodych sportowców oraz rozwijanie u nich umiejętności wykorzystania pracy mięśni w cyklu …

Kategorie
Szkolenie

10 „Złotych Ćwiczeń” ukierunkowanych na zwiększenie siły głównych grup mięśni.

10 „Złotych Ćwiczeń” ukierunkowanych na zwiększenie siły głównych grup mięśni.

Rekomendujemy 10 ćwiczeń, wybranych dla 16-17-letnich dziewcząt i chłopców (uzupełnionych o warianty zalecane dla starszych, tj. 18-19-letnich, sportowców), których stosowanie …

Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym

Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym.

Dopóki ćwiczenia, w których sportowiec pokonuje tylko ciężar własnego ciała umożliwiają postęp w zakresie przygotowania fizycznego, nie ma potrzeby sięgania po dodatkowe obciążenia zewnętrzne. Stopniowe, …

Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała (skoki, rzuty, biegi)

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała (skoki, rzuty, biegi)

Najlepszymi ćwiczeniami mocy – i to nie tylko dla młodych sportowców – są naturalne ćwiczenia plyometryczne (skoki, rzuty, biegi). Prawidłowe wykonanie tych …

Kategorie
Szkolenie

Rodzaje ćwiczeń i zasady ich prawidłowego wykonania

Rodzaje ćwiczeń i zasady ich prawidłowego wykonania.

Dążąc do uzyskania jak najlepszych efektów treningowych należy stosować takie ćwiczenia, które – uwzględniając charakterystykę zwiększanej cechy układu mięśniowego – dają największe gwarancje …

Kategorie
Szkolenie

Uwarunkowania i znaczenie siły mięśniowej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

Uwarunkowania i znaczenie siły mięśniowej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

Skuteczność zwiększania siły mięśniowej, mocy i innych cech układu mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa i masa mięśniowa) oraz skoczności 16-19-letnich …