Kategorie
Szkolenie

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu pływaków w podokresie przygotowania specjalnego.

Najczęściej w badaniach diagnostycznych badacze skupiają się na bezpośredniej reakcji na wysiłek, np. …

Kategorie
Szkolenie

Wykorzystanie środków treningowych

Wykorzystanie środków treningowych

Istotą każdego treningu jest zasób środków jakie zostały wykorzystane do szkolenia zawodników. Środki stosowane przez trenera zawodników sekcji studenckiej przedstawiono w tab. 6.3.

Tabela 6.3. Objętość ćwiczeń

Kategorie
Szkolenie

Analiza szkolenia w makrocyklu przygotowania pływaków do ME

Analiza szkolenia w makrocyklu przygotowania pływaków do ME

Kolejnym przykładem ilustrującym mechanizm przygotowywania polskich pływaków do najważniejszych imprez jest analiza rocznego cyklu szkolenia z punktu widzenia efektywności, którego miarą były …

Kategorie
Szkolenie

Analiza szkolenia w pływaniu na różnych etapach treningu

Analiza szkolenia w pływaniu na różnych etapach treningu.

Trening pływacki podlega ogólnym prawidłowościom etapowego przygotowania, tj. od wszechstronnego poprzez ukierunkowane do specjalnego. Obok przygotowania fizycznego na lądzie i w wodzie …

Kategorie
Szkolenie

Kierowanie treningiem pływackim

Kierowanie treningiem pływackim

Do kierowania treningiem konieczne są informacje dwojakiego rodzaju [Płatonow, Sozański 1991]:

• charakteryzujące stan różnych składowych wytrenowania w dynamice procesu treningu,

• charakteryzujące efektywność stosowanych obciążeń, środków …

Kategorie
Szkolenie

Wykorzystanie wyników badań diagnostycznych i analizy obciążeń w kierowaniu treningiem

Wykorzystanie wyników badań diagnostycznych i analizy obciążeń w kierowaniu treningiem (na przykładzie pływania)

Założenia treningu pływackiego

Punktem wyjścia do wszelkich dyskusji i racjonalnych rozważań dotyczących założeń treningu pływackiego są warunki …