Kategorie
Szkolenie

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu pływaków w podokresie przygotowania specjalnego.

Najczęściej w badaniach diagnostycznych badacze skupiają się na bezpośredniej reakcji na wysiłek, np. …