Kategorie
Szkolenie

Obciążenia treningowe koszykarek w wieku 16-18 lat

Obciążenia treningowe koszykarek w wieku 16-18 lat.

Sport dzieci i młodzieży to podsystem sportu wyczynowego nastawiony na dobór i selekcję osobników predysponowanych do osiągania najwyższych …

Kategorie
Szkolenie

Kontrola treningu i walki sportowej

Kontrola treningu i walki sportowej.

Wyniki kontroli treningu (badań diagnostycznych) stanowią podstawę racjonalnej oceny aktualnych możliwości zawodniczek, będąc tym samym główną inspiracją wyznaczania celów szkoleniowych. W ramach badań diagnostycznych są …

Kategorie
Szkolenie

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia.

W ramach 3-letniego pobytu zawodniczek w SMS zajęcia specjalistyczne rozwinąć powinny rozwinąć w pełni ich talent sportowy. Opanować zatem muszą następujące elementy …

Kategorie
Szkolenie

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek.

Program szkolenia sportowego realizowany w SMS ma swoją specyfikę. Podział materiału ćwiczebnego w rozbiciu na klasy I-III nie ma uzasadnienia, gdyż w …

Kategorie
Szkolenie

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic – zawodniczek SMS

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic-zawodniczek SMS.

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic, w tym zdobycie szeregu umiejętności (nawyków) ruchowych, to zadanie jakie stoi przed szkolnymi zajęciami z zakresu wychowania …

Kategorie
Szkolenie

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Szkoły mistrzostwa sportowego realizują państwową politykę opieki nad uzdolnioną sportowo młodzieżą. System ten funkcjonuje w Polsce od wielu lat, przybiera różne warianty …