Kategorie
Szkolenie

Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, po analizie funkcjonowania dotychczasowego systemu szkolenia …

Kategorie
Szkolenie

Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Po analizie dotychczasowego systemu dofinansowania oraz uzyskiwanych efektów sportowych proponuje się, aby zróżnicowanym dofinansowaniem ze środka specjalnego MENiS objęci …