Kategorie
Szkolenie

Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Postawy tego typu kształcone są nieustannie, w toku realizacji całego programu edukacyjnego liceum. Tym niemniej dostrzegając specjalne …