Kategorier
Näring

Tillräckligt intag av kalcium och järn

Tillräckligt intag av kalcium och järn.

Otillräckligt utbud av produkter som är en bra proteinkälla medför risk för näringsbrister. Och så till exempel. begränsa konsumtionen av köttprodukter främjar järnbrist, natomiast niskie