Kategorier
Träning

Individualisering av träningsprocessen i sportspel

Individualisering av träningsprocessen i sportspel, underbyggnad, tradition och verklighet, struktur för sportstrid.

Samtida forskning om effektiviteten i utbildningsprocessen täcker två riktningar:

1) analys av sambandet mellan utvalda motorfunktioner, somatisk, …