Kategorier
Träning

Föreslagna ändringar av systemet för samfinansiering av idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Föreslagna ändringar av systemet för samfinansiering av idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Efter analysen av det nuvarande systemet för samfinansiering och de uppnådda sporteffekterna föreslås det, att den differentierade finansieringen från MENiS specialåtgärd skulle täcka studenter med följande idrottsnivå:

• tävlande med MM- och M-klass – (för närvarande 226 folk i 26 sportdiscipliner); Dessa spelare bör ha individuella träningsprogram utvecklade av landslagstränaren och godkända av enskilda idrottsföreningar, som ska implementeras i en specifik utbildningsanläggning;

• tävlande med minst sportklass I – (för närvarande 624 folk i 26 sportdiscipliner);

• tävlande med minst II sportklass – (för närvarande 643 folk i 26 sportdiscipliner).

Det följer av aktuella data, det handlar om 1500 spelare, vars utbildningsprocess, utförs i idrottsutbildningsinstitutioner, bör subventioneras. Tvivel kan uppstå genom samfinansiering cirka. 160 spelare bland de ovannämnda, som har nått önskad sportnivå, men de kallades inte till någon av kadrerna.

Institutionen för idrottsutvecklingsstrategi, samordna "Utbildnings- och tävlingsprogram för sportbegåvade ungdomar", jag föreslår – från räkenskapsåret 2004 – att inte subventionera utbildningen av spelare med en sportnivå under andra sportklassen.

Vid beräkning av medfinansieringsbeloppen för idrottsutbildningsinstitutioner föreslås det att man differentierar deras belopp beroende på den presenterade idrottsnivån för spelare enligt följande regler:

• MM- och M-klass – 100% det belopp som beräknats per en konkurrent utbildad i detta system;

• Klass I – 75% belopp enligt ovan;

• klass II – 50% belopp enligt ovan;

• Dessutom föreslås att bibehålla bonusar för skolor genom att beräkna subventionen för varje examen, fortsätter att utöva sport på högsta nivå, representerar vårt land i internationella evenemang -200% belopp enligt ovan.

Tävlande – studenter från idrottsmästerskolor som inte uppfyller ovanstående kriterier kan delta i ett utbildningsprogram som genomförs i idrottsutbildningsinstitutioner, men utan finansiering från ministeriet för nationell utbildning och idrott. De bör följa det grundläggande utbildningsprogrammet som anges i skolans organisationsblad, finansieras med utbildningsstöd och egna resurser från den ledande myndigheten.