Kategorier
Träning

Ytterligare kommentarer om utbildningen av sportbegåvade ungdomar

Ytterligare kommentarer om utbildningen av sportbegåvade ungdomar.

I praktiken hittills händer det mycket ofta, den tränaren, med vilken spelaren börjar sin sportkarriär, i många fall avslutar hon det också med honom, …

Kategorier
Träning

Föreslagna organisationsförändringar i idrottsutbildningssystemet i idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Föreslagna organisationsförändringar i idrottsutbildningssystemet i idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Ministeriet för nationell utbildning och idrott, po analizie funkcjonowania dotychczasowego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w

Kategorier
Träning

Föreslagna ändringar av systemet för samfinansiering av idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Föreslagna ändringar av systemet för samfinansiering av idrottsutbildningsinstitutioner under ett år 2004.

Efter analysen av det nuvarande systemet för samfinansiering och de uppnådda sporteffekterna föreslås det, att omfattas av diversifierad samfinansiering från MENiS specialåtgärd …

Kategorier
Träning

Förslag till förändringar av idrottsutbildningssystemet

Förslag till förändringar av idrottsutbildningssystemet

Idrottsmästerskolor är institutioner i utbildningssystemet som gör det möjligt för de mest begåvade ungdomarna att kombinera utbildning med intensiv träning., vilket leder till utvecklingen av sporttalang.

Nuvarande systemet …

Kategorier
Träning

Sammanfattning – Problemet med idrottsutbildning och ungdomsutbildning

Sammanfattning – Problemet med idrottsutbildning och ungdomsutbildning.

Problemet med idrottsutbildning och utbildning av idrottsbegåvade ungdomar har varit och är ett viktigt och betydande socialt problem. Ja för industrisamhällen, postmodernistycznych a …

Kategorier
Träning

Socialt sammanhang för självbedömning av idrottskarriär för studenter-SMS-spelare.

Socialt sammanhang för självbedömning av idrottskarriär för studenter-SMS-spelare.

Endast 11,2% av de svarande ansåg att deras karriär hittills varit framgångsrik – flik. 12.13, mer än hälften av dem 53,7% hon trodde, att det hittills har varit delvis …

Kategorier
Träning

Förväntningar och ambitioner från studenter-SMS-spelare och deras sportbiografi

Förväntningar och ambitioner från studenter-SMS-spelare och deras sportbiografi.

SMS-sportnivå på grund av dessa ungdomars deltagande i tävlingar av olika rang, rik kalender med händelser, i statistik och i bedömningen av idrottsmyndigheter …

Kategorier
Träning

Ungdomars yrkesidrott i perspektivet av värdorientering

Ungdomars yrkesidrott i perspektivet av värdorientering.

Idrotts axiologiska perspektiv är ett försök att avgöra vilken typ av orientering unga idrottare väljer inom detta område. Deras åsikter är utan tvekan en förklaring, men …

Kategorier
Träning

Forskningsfrågor och metoder

Forskningsfrågor och metoder

Kontroverser kring sociala konsekvenser, både omedelbara och långsiktiga – att utöva tävlingsidrott av barn och ungdomar var vanligtvis förknippat med fenomenet "tidig specialisering" [Viktigt Z., …

Kategorier
Träning

Sociala förväntningar och ambitioner från studenter-SMS-spelare mot bakgrund av deras attityder och val

Sociala förväntningar och ambitioner från studenter-SMS-spelare mot bakgrund av deras attityder och val.

Från den forskning som hittills utförts om ungdoms sportbiografi och idrottskarriär kan det konstateras, att biografi och sportkarriär påverkades …