ŚRODKI WSPOMAGANIA WYSIŁKU SPORTOWEGO

kreatynaŚrodki wspomagania wysiłku sportowego można podzielić następująco: substytuty żywnościowe, suplementy żywieniowe, tzw, parafarmaceutyki i leki. Do substytutów żywnościowych zaliczamy wszystkie odżywki w postaci proszku lub skondensowanego roztworu, z których można przygotować posiłki. Odżywki są zamiennikami żywności, czyli odpowiednio skomponowaną dietą, w której proporcje składników odżywczych zabezpieczają zapotrzebowanie organizmu w szczególnych sytuacjach fizjologicznych lub patologicznych (np. schorzenia metabolicznych).

Suplementy żywieniowe stanowią formę substytutów żywności. Są to skoncentrowane substancje fizjologicznie aktywne lub ich kompleksy, występujące powszechnie w naturalnej żywności, którym z reguły nadawana jest postać tabletki. Najczęściej wykorzystywane suplementy przez sportowców to aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, tzw. quasiwitaminy,

Mianem parafarmaceutyków określa się preparaty lecznicze, na ogół pochodzenia roślinnego, które działają na ustrój poprzez mechanizmy niedostatecznie jeszcze wyjaśnione, oddziaływują z umiarkowaną dynamiką, bądź niepewnie w danej jednostce chorobowej. W grupie parafarmaceutyków klasyfikuje się wyłącznie preparaty ziołowe, steroidy roślinne i leki homeopatyczne.

Najbardziej wykorzystywanym parafarmaceutykiem przez sportowców są preparaty żeńszenia lub podobnie działający cytryniec i aloes.