Kategórie
Školenie

Záznam tréningovej záťaže

Záznam tréningovej záťaže.

Je potrebné viesť hráčskymi a mužskými hráčmi (všetky vekové kategórie) individuálne cvičebnice "Silový tréning", kde majú zaznamenať záťaž (objem a intenzita) v jednotlivcovi: cviky, tréningové jednotky, etáp a období.

Zaznamenajte hodnoty:

– objem, t.j.. praca vykonana (súčet súčinov zdvihnutých závaží na tyči alebo inom zariadení alebo prístroji a opakovaní v sérii cvičení: napr.. 20 kg • 8 opakovania + 30 kg • 5 opakovania + 40 kg • 3 opakovať • 4 série cvičení 790 kg);

– intenzita, t.j.. hodnoty zdvihnutých hmotností na tyči alebo na inom zariadení alebo prístrojoch (najčastejšie sa používa ako indikátor intenzity tzv. priemerná tréningová váha v danom cviku, t.j.. kvocient objemu a počtu opakovaní cviku, napr.. 790 kg : 25 opakovania 31,6 kg š 1 opakovanie), vyššia priemerná hmotnosť naznačuje väčšiu intenzitu tréningu;

– maximálne hmotnosti (CM) dosiahnuté počas testov v testovacích cvičeniach (napr.. bench press, ležiaci chrbtom na lavici – 72,5 kg, pokus o zvýšenie 75 kg – zlyhalo; narovnanie nôh ("Plnenie" nákladu na oboch stranách) v sede – 155 kg, už sa neskúšalo);

– sebahodnotenie psychofyzického stavu pred a po tréningu (napr.. bodová stupnica 1-5: 1 Bod – zlá kondícia, 2 – nie najlepšie, 3 – priemer, 4 – dobre, 5 – veľmi dobré alebo popisné – napr.. pred tréningom – blahobyt, po tréningu - jednoznačne horšie);

– telesná hmotnosť športovca (napr.. pred tréningom – 74,2 kg, po tréningu – 73,6 kg).

Odporúča sa to, hlavne na tréningoch s hráčmi začiatočníkmi, zapísanie plánu do výcvikovej knihy (hmotnosť činky v postupných sériách jednotlivých cvikov) na ďalší tréning. Tento plán musí zohľadňovať vykonávanie posledného školenia. Toto je obzvlášť dôležité pri tréningu s veľkou skupinou (napr.. 15-18) hráči, zatiaľ čo počas školenia je prakticky nemožné vykonať súčasné korekcie. Skúsení hráči (seniorov), vo fáze uplatňovania formy individuálneho tréningu, môžu si naplánovať svoje tréningové zaťaženie sami.