Kategórie
Informácie

Motoristický výcvik

Motoristický výcvik.

Dobrý deň, dnes sa vám pokúsim opísať, o čom je motoristický tréning a čo nám to vlastne dáva..

Motoriky (Veľký) – jest to sprawność ruchowa całego ciała.

Na začiatku 50. rokov 20. storočia, najlepší hráči bežali vzdialenosť počas zápasu. 2,5-3,5 Km, napr.: Garrincha, Di Stefano, Na začiatku 21. storočia 12 robiť 14 Km, napr.. David Beckham - reštaurácie v okolí 11,8, Michael Owen - 12,3, Deco – 13,0 Km. V tomto príklade sa uvádza, že, jakie zmiany nastąpiły w futbolu i jak wzrosły wymagania w stosunku do piłkarzy. Podstawą skutecznego działania piłkarza w czasie gry w piłkę nożną są umiejętności piłkarskie. Na druhej strane, dobré motorické dispozície: Sila, Vysokorýchlostné, sila a koordinácia poskytujú vyššiu úroveň futbalových zručností. Stąd też jest oczywiste dlaczego tak wielką wagę przywiązuje się na treningu do przygotowania motorycznego. Należy je odnosić do wymagań, jakie rzutuje mecz piłkarski, ako aj požiadavky na prípravu na sezónu. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku chodzi o wykształcenie takich dyspozycji psychomotorycznych, które zapewnią zawodnikowi skuteczne wypełnianie zadanych mu poleceń.

Tradycyjne przygotowanie motoryczne zawodnika opiera się na doskonaleniu w pierwszej kolejności mechanizmów tlenowych organizmu a następnie beztlenowych. Podstawę piramidy treningowej tworzy aktywność angażująca procesy tlenowe. Następnie na bazie wytrzymałości tlenowej kształtowane są pozostałe zdolności motoryczne: wytrzymałość beztlenowa, rýchlosť, dynamická sila.

Wysoki poziom wytrzymałości tlenowej pozwala piłkarzowi na uzyskanie wysokiej aktywności w spotkaniu i utrzymanie jej przez jak najdłuższy czas w meczu. Dobrze wpływa to na narastające zmęczenie oraz szybszą regenerację organizmu w czasie meczu i po jego zakończeniu. Stanowi podstawę pod wysoką i stabilną formę sportową. Wydłuża czas gry w komforcie psychomotorycznym, co ma wpływ na utrzymanie jak najwyższych dyspozycji techniczno-taktycznych. W końcu odpowiedni poziom wytrzymałości tlenowej jest potrzebny do podniesienia efektywności treningu szybkościowego, napr.. do odbudowy zasobów fosfokreatyny po każdorazowym sprincie.

Tradycyjne treningi motoryczne koncentrują się głównie na wytrzymałości tlenowej spychając na dalszy plan kształtowanie dyspozycji, które dla współczesnego zawodnika są przecież niezbędne – szybkościowo-siłowe w formie krótkotrwałych wysiłków eksplozywnych (zotretý, šprinty, výbuchy, przyspieszenia, Snímky). W tradycyjnej koncepcji treningu proporcja pomiędzy wytrzymałością a wysiłkami szybkościowymi, eksplozywnymi jest niezrównoważona. Taki rodzaj treningu nie wytrzymuje próby czasu. W XXI w gra w piłkę nożną wymaga podporządkowania treningu wytrzymałościowego treningowi szybkościowo-siłowemu i zwrócenia większej uwagi na jakość, Nie množstvo použitých cvičení.