Kategórie
Školenie

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Na objektivizáciu praktickej činnosti školiteľov sa rozhodlo použiť starostlivo vybraný súbor testov všeobecnej fyzickej zdatnosti, s vedecky dokázanou platnosťou, spoľahlivosť a rozlišovacia hodnota.

Wybór

Kategórie
Školenie

Všestranná fyzická zdatnosť

Všestranná fyzická zdatnosť – základ šampionátu, potreba testovania.

Pred cca 2000 náplasti, grécky filozof Epictetus vydal športovcom nasledujúce odporúčania: "Musíte si ustanoviť presný životný štýl.", jesť iba to a je to, …

Kategórie
Školenie

Kontrola výcviku a športového boja

Kontrola výcviku a športového boja.

Výsledky kontroly tréningu (diagnostické testy) tvoria základ pre racionálne hodnotenie súčasných schopností hráčov, je teda hlavnou inšpiráciou pre stanovenie tréningových cieľov. W ramach badań diagnostycznych są