Kategórie
Školenie

Všestranná fyzická zdatnosť

Všestranná fyzická zdatnosť – základ šampionátu, potreba testovania.

Pred cca 2000 náplasti, grécky filozof Epictetus vydal športovcom nasledujúce odporúčania: "Musíte si ustanoviť presný životný štýl.", jesť iba to a je to, …