Kategórie
Školenie

Výcvikový program v ročnom tréningovom cykle

Výcvikový program v ročnom tréningovom cykle – predpoklady.

Všeobecným princípom plánovania makrocyklov by malo byť plánovanie zhora nadol podľa postupnosti:

1. Wyznaczenie celu głównego i celów pośrednich oraz terminów

Kategórie
Školenie

Trojročný športový vzdelávací program na strednej škole

Trojročný športový vzdelávací program na strednej škole – návrh komplexných riešení

Výcvikový program na športovej strednej škole, Škola športových majstrovstiev (SMS), kryty (Väčšinou) základný kus kariéry – przełom wieku