Kategórie
Školenie

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme plavcov počas podobdobia špeciálnej prípravy.

Najčastejšie sa pri diagnostických testoch vedci zameriavajú na priamu reakciu na cvičenie, napr.. s akou intenzitou sa to robilo …

Kategórie
Školenie

Využitie výcvikových prostriedkov

Využitie výcvikových prostriedkov

Podstatou každého tréningu je zdroj, ktorý sa používal na trénovanie hráčov. Opatrenia, ktoré používa tréner študentov študentskej časti, sú uvedené v tab. 6.3.

Tabuľka 6.3. Objem cvičenia

Kategórie
Školenie

Analýza tréningu v makrocykle prípravy plavcov na ME

Analýza tréningu v makrocykle prípravy plavcov na ME

Ďalším príkladom ilustrujúcim mechanizmus prípravy poľských plavcov na najdôležitejšie udalosti je analýza ročného tréningového cyklu z hľadiska efektívnosti, koho mierou boli …

Kategórie
Školenie

Analýza tréningu v plávaní v rôznych fázach tréningu

Analýza tréningu v plávaní v rôznych fázach tréningu.

Plavecký výcvik podlieha všeobecným pravidlám postupnej prípravy, t.j.. od univerzálnych cez cielené až po špeciálne. Okrem fyzickej prípravy na zemi aj vo vode …

Kategórie
Školenie

Usmernenie vášho plaveckého tréningu

Usmernenie vášho plaveckého tréningu

Na vedenie výcviku sú potrebné dva typy informácií [Platonov, Sozanski 1991]:

• charakterizácia stavu rôznych zložiek tréningu v dynamike tréningového procesu,

• charakterizácia efektívnosti pôsobiacich zaťažení, znamená …

Kategórie
Školenie

Využitie výsledkov diagnostických testov a analýzy záťaží v riadení školení

Využitie výsledkov diagnostických testov a analýzy záťaží v riadení školení (na príklade plávania)

Predpoklady plaveckého výcviku

Východiskom pre všetky diskusie a racionálne úvahy ohľadom predpokladov plaveckého výcviku sú podmienky …