Kategórie
Školenie

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov.

Šport pre deti a dorast je subsystém súťažného športu zameraný na výber a selekciu jedincov predisponovaných k dosahovaniu najvyšších výsledkov v zrelom veku a …