Kategórie
Školenie

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme plavcov počas podobdobia špeciálnej prípravy.

Najčastejšie sa pri diagnostických testoch vedci zameriavajú na priamu reakciu na cvičenie, napr.. s akou intenzitou sa to robilo …