Kategórie
Školenie

Individualizácia tréningového procesu v športových hrách

Individualizácia tréningového procesu v športových hrách, opodstatnenie, tradícia a realita, štruktúra športového boja.

Súčasný výskum efektívnosti tréningového procesu pokrýva dva smery:

1) analýza vzťahu medzi vybranými motorickými vlastnosťami, somatický, …