Kategórie
Školenie

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Na objektivizáciu praktickej činnosti školiteľov sa rozhodlo použiť starostlivo vybraný súbor testov všeobecnej fyzickej zdatnosti, s vedecky dokázanou platnosťou, spoľahlivosť a rozlišovacia hodnota.

Voľba …