Kategórie
Školenie

Program formovania správnych etických postojov, sociálne a morálne.

Program formovania správnych etických postojov, sociálne a morálne.

Postoje tohto typu sa neustále rozvíjajú, v priebehu realizácie celého vzdelávacieho programu strednej školy. Napriek tomu vnímanie osobitných potrieb, jakie niesie ze sobą