Kategórie
Školenie

Rozvoj športových talentov študentov - prvky výcvikového programu

Rozvoj športových talentov študentov - prvky výcvikového programu.

V rámci trojročného pobytu hráčov v SMS by mali špecializované triedy naplno rozvinúť svoj športový talent. Preto je potrebné zvládnuť nasledujúce prvky odbornej prípravy.

JEDNOTLIVÉ ŠPECIALISTICKÉ ZRUČNOSTI

1.Driblingová technika

Technika pohybu s loptou v dorazoch (káčatká): žonglovanie (prísna forma), zotretý, zastavenie (práca na ľavej ruke na jednej veci, dva kroky), technika zmeny smeru rotácie, pred tebou, medzi nohami, za chrbtom (pravá ľavá ruka) – zlepšenie polohy nôh, počas cvičenia meniť tempo – prísna forma, hra 1:1, útočník sa hrá s „káčatkami“.

2. Technika hádzania

Ja -Osobné hody – správne držanie tela, ruky spolupráce – nohy.

II – Skákacie kopy – jednou rukou:

a) po odchode na ples (prísnou formou a so súperom),

b) po jednej koze (prísnou formou a so súperom),

c) po viacerých kvapkách (prísnou formou a so súperom); všetky prvky sa precvičujú rovnako zastavením v jednom a dvoch krokoch,

d) situačné projekcie (správny, vyhodiť po zásahu).

3. Individuálna obrana

Ja – Výučba správneho držania tela (polohovanie nôh, rakovina).

II – Výučba správneho pohybu v obrane – krok zostupujúci do cieľa.

III – Zásada obrany pred sťatím a krúžením.

IV – Blokovanie po hode z diaľky (keď hráč ide na finančnú zbierku).

4. Vyučovacia zbierka na tabuliach

Prísne vzaté, správne držanie tela, správne uchopenie lopty – vysoko oboma rukami a na jednej ruke, to isté s protivníkom.

5. Výučba techniky absolvovania (prísna forma – a so súperom):

a) technika prihrávok spred prsníka, pravou rukou, ľavá ruka - s kozou a bez kozy všetky prejdú po súťaži z trojitého ohrozenia,

b) prihrávky medzi obrancami (po obvode) ako aj prihrávky medzi stredovým krídlom, krídlo – ochranca, ochranca – centrum,

c) technika dlhej prihrávky.

POZOR! Všetky prvky individuálnej techniky sa precvičujú v skupinách rozdelených do „vysokých“ – stred a krídlo a „malý“ – obrancovia a rozohrávači.

VÝCVIK ŠPECIÁLNEHO TÍMU

Útok

• Technika pohybu po ihrisku v 2, 3, 4, 5 (prísna forma).

• Naučiť sa, ako správne hrať výhody 2:1 3:2 atď.

• Výučba závesov za loptou, a z lopty.

• Naučiť, ako sa pohybovať bez lopty (záclony medzi hráčmi), ísť na ples za písmenom V, obvody a skrátenia.

• Výučba hry pre individuálnu obranu súpera.

• Naučiť hrať v zóne obrany súpera 1 ma celé námestie.

• Naučiť, ako vytiahnuť loptu z auta.

• Výučba útokov v prostredí duálneho centra, jedno centrum, ako aj s nastavením 5:0.

Obrana

• Výučba obrannej spolupráce.

• Pomôžte nastavenie v trojuholníku.

• Odrezanie prvého priechodu.

• Pravidlá pre párenie jednotlivcov a zón.

• Párenie jednotlivo po celom štvorci a ďalej 7 m (tímová spolupráca). Pravidlá zóny z rozloženia zónového boxu 2:1:2 i 2:3. Pravidlá zóny 3:2 so zdvojeným rohom 1 m, ako aj zóny okolo námestia.

VÝCVIK FYZICKEJ FITNESS

Výcvik telesnej zdatnosti sa dôsledne vykonáva počas všetkých rokov stredoškolského vzdelávania. Rozloženie napätí na jednotlivé vlastnosti motora je funkciou výsledkov diagnostických testov. Ciele tréningu telesnej zdatnosti sa realizujú ako súčasť všeobecných rozvojových aktivít, ako aj počas odborných kurzov.

Svalová sila

Prvotnou úlohou by malo byť vyrovnanie disproporcií v silovej príprave jednotlivých hráčov, čo sa dá dosiahnuť použitím cvikov zameraných na zvýšenie hmotnosti všetkých svalových skupín. Dôležitý je aj rozvoj špeciálnych síl – hlavne v podobe behu, skákanie, cvičenie. hody medicinbalmi. Pozor! Cvičenie s činkou by sa nemalo používať.

Príklady skupín cvičení v oblasti svalovej sily:

1. cvičenie. pomocou hmotnosti vlastného tela (kliky, previsy, cvičenie. brucho, hrebeň, vytiahni, pochody s exkurziami, nanebovstúpenie, Vesmírne skoky do diaľky),

2. cvičenie. pomocou bremena (medicinbalky 2-3 kg, gryfy 15-20 kg),

3. cvičenie. s partnerom (beží s odporom, cvičenie. akrobatický),

4. atletické cvičenia špeciálnej sily (mnohouholníky, výbuchy, výstupy, vychýrený, lezenie po schodoch, viacbojové hody, atď.),

5. cvičenie. silový tréning na tréneroch.