Kategórie
Školenie

Prirodzené plyometrické cvičenia zamerané na zvýšenie sily vyvinutej v zložitých pohyboch.

Prirodzené plyometrické cvičenia zamerané na zvýšenie sily vyvinutej v zložitých pohyboch.

S cieľom zvýšiť silu svalov celého tela mladých športovcov a rozvinúť ich schopnosť využívať svaly v cykle streč-kontrakcia sa odporúča používať prirodzené plyometrické cvičenia. (skákanie, hodí, šprinty). Nižšie je uvedený príklad výcvikového programu.

Metóda – kruhový tréning. Športovci vykonávajú cviky v uvedenom poradí, po jednej sérii na ďalších staniciach; „Prejdite“ všetky stanice – je prevedenie jedného obvodu; v prípade využitia skupinovej formy školenia (trénuje súčasne 10-12 hráči, rozdelený na 2-3 osobné skupiny), každá skupina začína okruh z inej stanice; na následných tréningoch sa odporúča zmeniť poradie staníc pre jednotlivé skupiny súťažiacich; spolu 9 cvičenie (stanica).

Tvar – hodí: cviky vykonávané vo dvojici, skákanie: cviky vykonávané jednotlivo, na mäkkom povrchu – najlepšie na matracoch, Mali by sa používať topánky s dobrými tlmiacimi vlastnosťami, šprinty: cvičenia vykonávané vo dvojiciach v hale, na bežiacom páse alebo na rovnom povrchu.

Vybavenie – hodí: medicinbalky so závažím 1-2 kg (dievčatá) alebo 2-3 kg (chlapci), skákanie: výškovo nastaviteľné prekážky na trati a poli, prispôsobené (spolu so vzdialenosťou medzi nimi) možnostiam dievčat a chlapcov, gymnastické matrace medzi plotmi, šprinty: vzdialenosť 15-40 m.

Počet cvikov: hodí – 3, skákanie – 3, šprinty – 3.

Prestávka medzi cvičeniami (stanice) – ok. 1 minút, medzi sériami (obvodov) – od 2,5 robiť 3 minút. Odporúčaný počet obvodov – od 1 robiť 3.

Cvičenie

1. Vykonajte šesť skokov z miesta na miesto

2. Vyhoďte loptu oboma rukami pred hrudník

3. Šprint 15 m

4. Presuňte prekážky s piatimi skokmi cez prekážky

5. Vyhoďte loptu oboma rukami, smerom dopredu

6. Šprint 30 m

7. Dlhé šesťnohé jednonožce (striedavo vpravo a vľavo) na okamih

8. Vyhoďte medicinbal s oboma rukami cez hlavu dozadu ("sám") alebo oboma rukami zdola dopredu („dopredu“) – možno striedať, striedajte cviky každú sériu alebo tréning

9. Šprint 40 m