Kategórie
Výživa

Zásady racionálnej výživy adolescentov

 

Zásady racionálnej výživy adolescentov 15-19 rokov profesionálneho športu.

Jednou zo základných podmienok pre normálny vývoj a fungovanie mladého organizmu je racionálna výživa. Aby sa človek mohol správne rozvíjať a žiť v plnom zdraví, mal by každý deň jesť stravu založenú na prírodných produktoch, dodanie potrebného množstva energie a všetkých potrebných živín, t.j.. bielkoviny, tuky, sacharidy, minerály, vitamíny, vláknina a voda. Je to tiež dôležité, že energia aj vyššie uvedené zložky potravy sú poskytované v správnom pomere a so správnou frekvenciou. Jedlo musí byť navyše prispôsobené skutočným potrebám tela, na základe veku, telesná hmotnosť, pohlavie, druh a veľkosť vykonávanej práce. Zdravá výživa je dôležitá najmä pre mladých ľudí, v ktorých sa vďaka intenzívnemu rastu a vývoju zvyšuje dopyt po energii a mnohých výživných látkach. Správne vyvážená strava sa stáva ešte dôležitejšou, keď máme do činenia s mladými športujúcimi ľuďmi, pretože vysoká fyzická aktivita dodatočne zvyšuje potrebu mnohých výživných látok v potravinách.

Dopyt po energii

Vyvážená energetická bilancia v tele je jedným zo základných princípov správnej výživy. Množstvo energie v strave mladého športovca musí byť dostatočné na zabezpečenie správneho rastu a vývoja, ako aj zvýšenia fyzickej aktivity. Energetická náročnosť mladých ľudí cvičiacich šport je obzvlášť vysoká v období tzv. rastový skok (väčšie ako kedykoľvek v živote), Preto sú mladí ľudia, najmä v tomto období, veľmi citliví na obmedzenia dodávok energie. Existujú tiež veľké výkyvy v spotrebe energie, ktoré súvisia s individuálnymi a rodovými rozdielmi. Napríklad 16-roční chlapci potrebujú cca 600 kcal viac ako dievčat rovnakého veku, a 18-ročný potrebuje cca 1000 kcal viac ako jeho rovesník. Toto treba mať na pamäti pri plánovaní stravovania v škole, zmenou veľkosti porcií pripravených pre dievčatá a chlapcov. Odporúčaným riešením je tiež podávanie jedál v jedálni, vo forme „bufetu“.

U dospelých je samotná regulácia hmotnosti celkom dobrým ukazovateľom spotreby energie. Nedostatočný prísun energie spôsobuje ich chudnutie, a jeho nadmerný nárast „hmotnosti“, čo môže následne viesť k nadváhe a obezite. Avšak pri rastúcich jedincoch, v ktorých je priberanie prirodzeným javom, kontrola hmotnosti nie je dostatočná, otestovať, či bola spotreba energie v danom období správna. V tomto prípade je vhodnejšie hodnotiť telesnú hmotnosť vo vzťahu k výške, aj keď najspoľahlivejším ukazovateľom množstva spotrebovanej energie v prípade dospelých aj mladých ľudí je testovanie zloženia tela, t.j.. stanovenie množstva tukového tkaniva a čistej telesnej hmotnosti. Mali by ste si to pamätať, že odhad zloženia tela rastúcich ľudí je zložitý z dôvodu vyššieho obsahu vody a nižšieho množstva minerálov v kostiach, a teda nižšej telesnej hustoty mladého človeka. Použitie vzorcov pre dospelých v tomto prípade môže viesť k veľkým chybám pri hodnotení množstva tuku v tele tínedžera. Preto množstvo telesného tuku v tele mladých športovcov, pred alebo na začiatku puberty, malo by sa to odhadovať na základe kožných a tukových záhybov a zvláštnych vzorcov zohľadňujúcich hustotu tela, vek a pohlavie respondenta.