Kategórie
Školenie

Organizačné podmienky štúdia, implementáciu a aplikáciu systému poľskými športovými zväzmi

Organizačné podmienky štúdia, implementáciu a aplikáciu systému poľskými športovými zväzmi.

Fyzický rozvoj mladých športovcov by sa mal uskutočňovať v rámci vyvinutého systému, implementovaná, financované a kontrolované poľskými športovými zväzmi. Autori navrhujú zohľadniť rozsah kompetencií a zodpovedností uvedených nižšie, ako aj obsahové a organizačné práce spojené so zavedením systému do tréningového procesu v danej disciplíne..

Poľský športový zväz (Výcviková divízia: viceprezident spoločnosti. školenia, Manažér výcviku, rada trénerov, zamestnanci trénerov všetkých centrálnych výcvikových skupín, SMS tréneri; expertná skupina: vedci a odborníci z oblasti športu):

• vývoj systému pre danú športovú disciplínu (po zvážení akýchkoľvek pripomienok, hlásené počas tréningových diskusií) – implementácia, riadenie a kontrola implementácie systému (inštruktážne školenie, návštevy školení uskutočňovaných v SMS a kluboch, ako aj počas centrálnych akcií), zakaždým, keď je systém „integrovaný“ do ročného tréningového cyklu danej vekovej kategórie a aktuálnych úprav systému.

Poľský športový zväz (prezident, zvládanie, Generálny tajomník):

• prijatie a schválenie systému ako záväzného (hráčky a hráčky všetkých vekových kategórií, školáčky a študentky SMS) a odporúčané (kluby zúčastňujúce sa štátnych súťaží, uskutočňované na rôznych organizačných úrovniach) – zabezpečenie finančných prostriedkov (m.in. periodické diagnostické testy, vybavenie telocvične v SMS potrebným vybavením a tréningovými prístrojmi, poplatky ľuďom vyvíjajúcim a implementujúcim systém).

Systém fyzickej prípravy športovcov by po schválení orgánmi poľského športového zväzu mal byť pre trénerov a hráčov povinný, účasť na centrálnom školení (všetky vekové skupiny) a odporúčané trénerom a hráčom klubu.

Praktická implementácia vyššie uvedeného predpokladu by mala byť nasledovná.

Poľský športový zväz „chráni“ kontinuitu účasti reprezentačných hráčov v systéme príslušnými rozhodnutiami. Napríklad uložením povinnosti implementovať tento systém personálnym trénerom všetkých vekových kategórií (táto podmienka by mala byť zahrnutá napr.. dohoda, podpísané zástupcami poľského športového zväzu s trénerom). Školiteľ zamestnancov by mal byť schopný plne implementovať svoje vlastné koncepcie odbornej prípravy, týkajúce sa okrem iného: plánovanie kalendára prípravných súťaží na účasť v hlavných súťažiach, vykonávanie technicko-taktického výcviku a obsahové a organizačné podmienky fungovania danej výcvikovej skupiny (napr.. zloženie tímu, herný koncept, štruktúra a zaťaženie technicko-taktického výcviku, zloženie školiaceho tímu a pod.). Implementácia systému by však mala byť nepretržitá, nezávisle od zmien v personálnych tréneroch, čo môže súvisieť s častým zavádzaním „rozdielnych myšlienok“ do fyzickej prípravy oboch mladých ľudí, ako aj dospelých športovcov.

Povinnosť trénerov národného tímu (všetky vekové kategórie) malo by to byť systematické, najmenej raz za mesiac, riadenie implementácie systému hráčmi patriacimi do ich tréningových skupín.

Telesný rozvoj športovcov zúčastňujúcich sa na centrálnom tréningu (všetky vekové kategórie) by mala byť hodnota „chránená“ poľskými športovými zväzmi. Iba takáto implementácia systému umožňuje systematické, trvalka, prísne naplánovaná práca, tým, poskytuje veľké záruky dosiahnutia stanovených tréningových cieľov.