Kategórie
Školenie

Navrhované zmeny v systéme spolufinancovania inštitúcií športového vzdelávania na rok 2004.

Navrhované zmeny v systéme spolufinancovania inštitúcií športového vzdelávania na rok 2004.

Po analýze súčasného systému financovania a dosiahnutých športových efektov je navrhnutá, že diferencované financovanie z osobitného opatrenia MENiS by pokrylo študentov s nasledujúcou športovou úrovňou:

• konkurenti s triedami MM a M. – (momentálne 226 ľudia v 26 šport); Títo hráči by mali mať pripravené individuálne tréningové programy, ktoré vypracuje tréner národného tímu a schvália jednotlivé športové asociácie, implementovať v konkrétnom školiacom zariadení;

• pretekári minimálne so športovou triedou I – (momentálne 624 ľudia v 26 šport);

• pretekári minimálne s II. Športovou triedou – (momentálne 643 ľudia v 26 šport).

Vyplýva to z aktuálnych údajov, to je o 1500 hráči, ktorých tréningový proces, uskutočňované v inštitúciách športového vzdelávania, by mali byť dotované. Pochybnosti môžu vzniknúť pri spolufinancovaní cca. 160 hráči z vyššie spomenutých, ktorí dosiahli požadovanú športovú úroveň, ale neboli privolaní k žiadnemu z kádrov.

Katedra stratégie rozvoja športu, koordinácia „Tréningového a súťažného programu pre športovo nadanú mládež“, navrhujem – od finančného roku 2004 – nie dotovať prípravu hráčov so športovou úrovňou pod 2. športovú triedu.

Pri výpočte výšky spolufinancovania pre inštitúcie športového vzdelávania sa navrhuje diferencovať ich výšku v závislosti od prezentovanej športovej úrovne hráčov podľa nasledujúcich pravidiel:

• trieda MM a M. – 100% suma vypočítaná na jedného pretekára trénovaného v tomto systéme;

• Trieda I – 75% sumy uvedené vyššie;

• trieda II – 50% sumy uvedené vyššie;

• okrem toho sa navrhuje zachovať bonusy pre školy vypočítaním dotácie pre každého absolventa, pokračovať v športovaní na najvyššej úrovni, zastupovanie našej krajiny na medzinárodných podujatiach -200% sumy uvedené vyššie.

Súťažiaci – študenti škôl športového šampionátu, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, sa mohli zúčastniť tréningového programu uskutočňovaného v inštitúciách športového vzdelávania, ale bez financovania z osobitného opatrenia ministerstva národného školstva a športu. Mali by sa riadiť základným vzdelávacím programom uvedeným v organizačnom liste školy, financované z dotácie na vzdelávanie a vlastných zdrojov vedúceho orgánu.