Kategórie
Školenie

Analýza tréningu v plávaní v rôznych fázach tréningu

Analýza tréningu v plávaní v rôznych fázach tréningu.

Plavecký výcvik podlieha všeobecným pravidlám postupnej prípravy, t.j.. od univerzálnych cez cielené až po špeciálne. Okrem fyzickej prípravy na zemi aj vo vode – ekvivalentnou súčasťou je technická a taktická príprava. Akcenty tréningu sa menia v závislosti od fázy, obdobie alebo mezocyklus.

Vo výskume uskutočnenom v rôznych fázach školenia, obraz celkového zaťaženia (TR) zvyčajne mal tendenciu byť hore (kopať. 6.1). Plavecké zaťaženie počas roka u najmladších skupín predstavovalo cca. 300 h, a u seniorov cca. 600 h. Počet tréningových hodín sa prejavil v počte absolvovaných tréningov v príslušných vekových skupinách.

Komplexné zaťaženie (Ž) mali tendenciu sa zvyšovať v prvých fázach výcviku a boli: pre 10-ročné deti 68 h (22% Záťaže TR), 11-ročných – 92 h (26%), 12-13-ročných – 103 h (29%), pre seniorov – 35 h (6,5%). Tento druh bremena predstavoval cca 25% celkové zaťaženie (TR) u mladých plavcov, zatiaľ čo v skupine seniorov, resp 6,5% Hodnoty TR.

Cielené zaťaženie (U) charakterizované najmenšími výkyvmi v rámci analyzovaných vekových kategórií a dosiahli resp: 173 h (57% Záťaže TR), 203 h (52%), 172 h (50%), 200 h (36%). Podiel tohto typu práce bol vo všetkých fázach podobný a zaberal cca. 50% TR zaťaženie v mladších skupinách a 36% v seniorskej skupine.

Obrázok 6.1. Množstvo tréningových záťaží v plávaní na rôznych úrovniach tréningu (podľa druhu práce).

V špeciálnych nákladoch (S) medzi mladšími a staršími skupinami bol významný rozdiel. Tieto náklady boli resp: 38 h (12% Záťaže TR), 62 h (16%), 56 h (16%), 309 h (56%), čo bolo v súlade so špecifickosťou plaveckého výcviku.

V prvých ročníkoch sa kládol dôraz na komplexnú prípravu, vrátane plávania – a potom špecializácia na štýl a vzdialenosť.

Dôležitým prvkom v plaveckom výcviku bola jeho kvalitatívna stránka, t.j.. podiel záťaží v rôznych rozsahoch intenzity (kopať. 6.2, tab. 6.1). Podporujte zaťaženie (T-|) boli si podobné v mladších vekových skupinách, resp: 67 h (22% Záťaže TR), 70 h (16%), 65 h (20%), zatiaľ čo v seniorskej skupine 20 h (3,8%). Rozdiely vyplynuli z vykonaných úloh. A tak v mladších skupinách zaťaženie T-| týkali sa hlavne výučby a zdokonaľovania plaveckých techník a začatia skokov a boli si rovné: 4,5 h (1,5%), 1,5 h (0,5%), 22 h (6%), 0,5 h (0,1%).

Tabuľka 6.1. Tréningové záťaže poľských plavcov v rôznych fázach tréningu podľa rozsahov intenzity.

Obrázok 6.2. Množstvo tréningových záťaží v plávaní na rôznych úrovniach tréningu (rozsahy intenzity).

Načíta sa 2 rozsah intenzity (T2), je základom pre formovanie celkovej sily, obsahovať významnú časť z celkového zaťaženia, a zároveň zostali konštantné v najmladších skupinách a zodpovedajúco zodpovedali: 162 h (50% Záťaže TR), 181 h (46%), 163 h (47%), a iba v seniorskej skupine 74 h (13,5%). V druhom prípade bolo účelom použitia týchto zaťažení hlavne udržanie úrovne všeobecnej pevnosti.

Načíta sa 3 rozsah intenzity (T3) boli spojené s formovaním zvláštnej sily, sila a tempo. Tento typ práce bol dominantný v skupine seniorov – 432 h (80%). V mladších skupinách to bolo kratšie a predstavovalo to, resp: 65 h (21%), 109 h (28%) a 80 h (23%)

Ž 4 rozsah intenzity (T4), v najmladších skupinách bol náklad: 12 h (4% Záťaže TR) vo veku 10 rokov, 36 h (10%) vo veku 11 rokov, 26 h (7%) vo veku 12-13 rokov. Veľkosť registrovaná v skupine seniorov 15 h (2,7%) bola to veľmi nízka hodnota, ohľadom skutočnosti, že tento druh práce je základom počiatočných snáh o 200 m.

Ž 5 rozsah intenzity (T5), na základe maximálnej intenzity (rýchle), boli vykonané v analyzovaných vekových kategóriách, resp: 6 h (1,9% TR), 7 h (1,8%), 13 h (3,77%) a 2,5 h (0,5%).

Fyzická príprava je dôležitou súčasťou tréningu plavcov, najmä úroveň silového tréningu. Bremená boli nasledujúce: u 10-ročných – 10 h (3,5% TR), u 11-ročných – 36 h (9%), u 12-13 ročných – 20 h (7%) a v seniorskom veku 15 h (2,9%).