Kategórie
Školenie

Cvičenie sa neodporúča pre športovcov vo veku 16-19 rokov.

Cvičenie sa neodporúča pre športovcov vo veku 16-19 rokov.

V tréningových programoch zameraných na zvýšenie svalovej sily mladých športovcov by mali prevažovať cviky na uvoľnenie polôh (napr.. v polohe ležiacej vpredu alebo vzadu, sadni si, pokľaknúť, vešanie z rebríkov a pod.). Akékoľvek pohyby, najmä s prídavným zaťažením, vykonávané v stoji výrazne zvyšujú krútiaci moment vzhľadom na os otáčania, ktorý prechádza medzistavcovými platničkami v bedrovej chrbtici. U mladých športovcov, ktorí zvyčajne nemajú primeranú silu chrbta a brušných svalov (ako aj správna rovnováha medzi silou týchto svalových skupín), pri zdvíhaní závažia v stoji dochádza k nebezpečnému prehĺbeniu bedrovej lordózy (napr.. pri zdvíhaní závažia nad hlavu) alebo tzv. guľatý chrbát (napr.. pri zdvíhaní bremena zo zeme). Pri uvoľňovaní pozícií sa možnosť vyššie uvedených rizík výrazne znižuje a – čo je mimoriadne dôležité - spravidla sa dvíha oveľa menej bremien ako v stojacej polohe.

Postupné zaraďovanie cvičení v stoji do tréningového programu (najskôr v druhej etape) by mala predchádzať predchádzajúca, systematické využívanie prípravných cvičení (napr.. pádu trupu dopredu so záťažou na plecia by malo predchádzať zdvihnutie trupu v ľahu vpredu na debne alebo vysokej lavici).

Postupom tréningu by ste mali postupne zaradiť náročnejšie cviky. Napríklad pri zvyšovaní sily chrbtových svalov začnite zdvíhaním trupu v ľahu na prednej časti lavice, neskôr – pokles trupu so závažím na plecia, v stoji, nakoniec (III etapa – seniorov) – rôzne varianty zdvíhania bremena zo zeme alebo z výšky kolien. Pri cvikoch zameraných na svaly dolných končatín začnite narovnávaním nôh v sede (alebo ležať) a pokrčte nohy, keď ležíte na lavičke chrbtom, neskôr – narovnanie nôh ("Plnenie" nákladu na oboch stranách) sedenie, nakoniec (III etapa – seniorov) – drep alebo polovičný drep s činkou na pleciach (sila) a vyskočenie z drepu (moc).

Až po osvojení techniky vyššie spomenutých cvikov a výraznom zvýšení sily chrbtových svalov je možné v tretej etape nasadiť globálne cviky., zamerané na zvýšenie sily a sily svalov celého tela, ako napr: "Sila" zdvíhanie bremena zo zeme na hrudník, rýchlo zdvihnite bremeno zo zeme do výšky hlavy alebo na rovné ruky, alebo náboj činky zo zeme na hrudi. Pri vykonávaní týchto cvičení vysokými ľuďmi (185 cm a viac) bremeno sa odporúča dvíhať nie priamo zo zeme, ale zhora 20-30 cm nad ním (napr.. z výšky pod kolená alebo zdvíhanie bremena zo špeciálnych stojanov).

Cviky na vzpieranie môžu používať iba dospelí športovci oboch pohlaví (dokončený proces rastu kostrového systému na dĺžku), ktorí predtým systematicky robili segmentové cvičenia, kosti, kĺby a svaly.

Neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie úplne zdravými športovcami, v ďalších etapách rozvoja športovej kariéry, rôzne hody medicinbalom, skáče a beží. Avšak, z bezpečnostných dôvodov autorov navrhované skoky neobsahujú skoky „hlboko“, ani skoky „dole“ v kombinácii s okamžitými skokmi (skok-skok). Autori, zvážením obidvoch možných výhod, ako aj riziká spojené s použitím rôznych variantov tohto cvičenia, neodporúčam to – okrem výnimočných okolností (napr.. výcvik pokročilých trojskokanov) -hráčov v ktorejkoľvek fáze ich športového rozvoja. Experimentálny výskum a výcviková prax sú jednoznačne dokázané, tak blízko – k týmto, vyplývajúce z použitia vyššie uvedeného cvičenia – tréningové účinky je možné dosiahnuť bezpečnejšími a „miernejšími“ tréningovými opatreniami.

Navyše sa ukázalo, že použitie „hlbokých“ skokov kombinovaných s okamžitými skokmi (skok-skok) neprinieslo očakávané výsledky ani u mladých športovcov, lebo ich skok sa zvýšil podobne, ako tieto, ktorí tieto cviky nedodržiavali. Výsledky posledných štúdií to nepriamo dokazujú, aká závažná chyba, často páchajú tréneri v tréningovom procese mladých športovcov, je príliš skoro na intenzívne cvičenie, ktoré – pre veľa dôvodov – možno použiť až v ďalších štádiách vývoja športovca.