Kategórie
Školenie

Úloha trénera v systéme škôl športového majstrovstva

 

Úloha trénera v systéme škôl športového majstrovstva.

Mladí ľudia, ktorí sa venujú športu, priťahujú pozornosť nielen rodičov a trénerov. Rozhodovatelia na rôznych úrovniach sa o to čoraz viac zaujímajú, formovanie obrazu nielen …

Kategórie
Školenie

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov.

Šport pre deti a dorast je subsystém súťažného športu zameraný na výber a selekciu jedincov predisponovaných k dosahovaniu najvyšších výsledkov v zrelom veku a …

Kategórie
Školenie

Organizačné podmienky štúdia, implementáciu a aplikáciu systému poľskými športovými zväzmi

Organizačné podmienky štúdia, implementáciu a aplikáciu systému poľskými športovými zväzmi.

Fyzický rozvoj mladých športovcov by sa mal uskutočňovať v rámci vyvinutého systému, implementovaná, financované a kontrolované poľskými športovými zväzmi. …

Kategórie
Školenie

Systém zvyšovania fyzickej kapacity športovca

Systém zvyšovania fyzickej kapacity športovca

Autori veria, že rozvoj fyzických schopností mladých športovcov by sa mal plánovať perspektívne 6-8 rokov (najlepšie dva olympijské cykly) a dôsledne implementované v rámci systému, …

Kategórie
Školenie

Záznam tréningovej záťaže

Záznam tréningovej záťaže.

Je potrebné viesť hráčskymi a mužskými hráčmi (všetky vekové kategórie) individuálne cvičebnice "Silový tréning", kde majú zaznamenať záťaž (objem a intenzita) v jednotlivcovi: cviky, Jednotky …

Kategórie
Školenie

Zvyšovanie sily a sily dievčat

Zvyšovanie sily a sily dievčat.

Proces zvyšovania sily a sily dievčat by mal byť podobný ako u chlapcov. S prihliadnutím na psychofyzikálne vlastnosti ženského pohlavia však stojí za zváženie nasledujúce odporúčania.

Ž …

Kategórie
Školenie

Cvičenie sa neodporúča pre športovcov vo veku 16-19 rokov.

Cvičenie sa neodporúča pre športovcov vo veku 16-19 rokov.

V tréningových programoch zameraných na zvýšenie svalovej sily mladých športovcov by mali prevažovať cviky na uvoľnenie polôh (napr.. v polohe ležiacej vpredu alebo vzadu, sadni si, pokľaknúť, medzi …

Kategórie
Školenie

Prirodzené plyometrické cvičenia zamerané na zvýšenie sily vyvinutej v zložitých pohyboch.

Prirodzené plyometrické cvičenia zamerané na zvýšenie sily vyvinutej v zložitých pohyboch.

S cieľom zvýšiť silu svalov celého tela mladých športovcov a rozvinúť ich schopnosť používať svaly v cykle …

Kategórie
Školenie

10 „Zlaté cviky“ zamerané na zvýšenie sily hlavných svalových skupín.

10 „Zlaté cviky“ zamerané na zvýšenie sily hlavných svalových skupín.

Odporúčame 10 cvičenie, vybrané pre dievčatá vo veku 16-17 rokov a chlapci (doplnená o varianty odporúčané pre staršie, t.j.. 18-19-Leto, športovcov), ktorá aplikácia …

Kategórie
Školenie

Cvičenie s ďalšou externou záťažou

Cvičenie s ďalšou externou záťažou.

Až do cvičenia, pri ktorej športovec prekonáva iba váhu vlastného tela, umožňujú pokrok vo fyzickej príprave, nie je potrebné používať ďalšie externé záťaže. Postupne, …