Kategórie
Informácie

Čo treba hľadať pri výbere bankových účtov pre spoločnosť?

Posiadanie konta bankowego, ak podnikáte sám, podľa poľských právnych predpisov je to nevyhnutnosť. Na čo konkrétne by ste si mali dať pozor, jeżeli chcemy wziąć pod uwagę dobre bankový účet?