Kategórie
Školenie

Športové vzdelávanie v Poľsku z hľadiska strategických aktivít

Športové vzdelávanie v Poľsku z hľadiska strategických aktivít.

Športové vzdelávanie mládeže je strategickým základom pre výsledky súťažného športu v každej krajine. Je to tak, ako je organizovaná, dostupnosť, a predovšetkým metodická kvalita ovplyvňuje kvalitu tréningového systému v každej disciplíne. Proces školenia je dlhodobý, a jej cieľom je v budúcnosti dosahovať vysoké športové výsledky na olympijských hrách. Podmienkou úspechu je použitie správnych riešení vo všetkých fázach tohto procesu.

Olympijský šport je výkladnou skriňou každého národa so športovými ambíciami. Bohužiaľ je potrebné povedať, že Poľsko má v poslednej dobe čoraz skromnejšie úspechy v olympijskej súťaži. Na olympiáde v Barcelone (1992 r.) Poľsko zvíťazilo 19 medaily, v Atlante (1996 r.) – 17, a v Sydney (2000 r.) je len 14 medaily. Všetko treba urobiť, že by sa tento nepriaznivý trend zastavil – a zo strategického hľadiska – Kľúčovú úlohu zohráva školenie nadanej mládeže.

Prakticky každý sa zaujíma o problematiku olympijského športu, tiež najdôležitejšie orgány a ľudia v štáte. Prezident Poľskej republiky, Pán Aleksander Kwaśniewski, jasne zdôraznil počas programového stretnutia s aktivistami poľského športu, že sa predpokladá počet vyhraných medailí v Aténach (číslo osem bolo dané opatrne), je hlboko pod spoločenskými očakávaniami.

Medzitým analýza svetových športových šou, že úroveň medzinárodnej konkurencie rastie. Počet pretekárov s vynikajúcimi podmienkami, ktoré ich predurčujú na športové úspechy, rastie. Získať medaily bude preto čoraz ťažšie.

V takejto situácii musí poľský šport nájsť efektívne riešenie pre dnešok (Olympijské prípravné programy), a na zajtra (systém prípravy talentovanej mládeže).

Je ťažké presne vyhodnotiť potenciál poľského športu, pretože veľa disciplín – tradične silný v olympijskej súťaži – je v kríze (napr.. bojové umenia, športové hry). Iné majú zase pomerne vysoký potenciál, ale zároveň a nie veľmi stabilná úroveň (napr.. Atletika, kanoe, šerm alebo plávanie). V našom športe máme veľmi málo vynikajúcich jednotlivcov, ako napríklad Adam Małysz, Robert Korzeniowski alebo Otylia Jędrzejczak, SZO – propagáciou športu by boli vzorom pre mladých športovcov.

V porovnaní s inými európskymi krajinami existuje v Poľsku malý počet športových klubov. Väčšina z nich sa navyše nachádza vo veľmi zložitej finančnej situácii. Odkedy, keď štátne podniky prestali dotovať svoje činnosti, a šport sa stal úlohou miestnych samospráv, fungovanie klubov má obrovské problémy. V tejto súvislosti sa školenie talentovaných mladých ľudí príliš často uskutočňuje na dramaticky nízkej úrovni. Jeden môže byť v pokušení povedať, že školenie sa udržiava prakticky iba tam, kam idú dotácie z programu tréningových a športových súťaží detí a mládeže. Vyvstávajú otázky:

• čo by sa malo robiť v takejto situácii?

• čo robia športové orgány v Poľsku?

Väčšinou sa zavádza v rokoch 2002/2003 štrukturálna reforma poľského športu. Šport a vzdelávanie boli spojené do jedného ministerstva, ktoré by z výchovného hľadiska mali napomáhať rozvoju škôl športového majstrovstva (SMS), ako aj ďalšie formy tréningu pre športovo nadanú mládež.

V rámci reformy sa tiež oddelil súťažný šport od všeobecného športu. Pre súťažný šport bola založená Poľská konfederácia športu, ktoré okrem iných. spolufinancuje a dohliada na tréningové aktivity poľských športových zväzov.

Pre zlepšenie finančnej situácie sa urobilo veľa. V rozpočte na 2003 rok bol obrátený, pretrváva mnoho rokov, klesajúci trend výdavkov na telesnú výchovu a šport, ktoré dosiahli dramaticky nízke úrovne 0,07%! V roku 2003 „Športový rozpočet“ je vyšší o 18%, a možno aj o. 35%, čo je derivát podmienených zápisov v tzv. rozpočtová rezerva. Tieto peniaze navyše sa použili hlavne na olympijskú prípravu v programe „Atény 2004“.

V štruktúre verejných výdavkov pridelených na šport v Poľsku, z celkovej sumy cca 2 Miliárd PLN 70% je zahrnutá v rozpočtoch miestnych samospráv. Alokujú cca. 1,5% svoje prostriedky. Spravidla vo veľkých mestách ide o vyššie percento finančných prostriedkov, menšie vo vidieckych obciach. Suma sa prevádza zo štátneho rozpočtu „na šport“ 140-160 miliónov PLN, zatiaľ čo z dotácií do športového počítadla – 460 miliónov PLN. Záver sa robí, že, bez spolupráce s miestnymi samosprávami, bude ťažké jednoznačne zlepšiť stav mládežníckeho športu.

Ministerstvo národného školstva a športu (MENIS) vo finančných a organizačných otázkach úspešne dať do poriadku 2003 zopár vecí.

Ja. Šport mládeže je financovaný hlavne z tzv. osobitné opatrenia (dotácie do športového počítadla). Keď bude vláda rokovať o programe obnovy verejných financií – tieto prostriedky boli ponechané na šport. MENiS prijíma 20% od dotácií po kupóny v číselných hrách a – Dodatočne -8% z dotácií z iných hier krytých štátnym monopolom, tj. napr.. so všetkými druhmi peňažných lotérií.

II. Počas novely zákona o výchove v triezvosti bolo prijaté ustanovenie priaznivé pre šport, že 10% všetok výťažok z reklamy na pivo pôjde na školské športy. Odhaduje sa, že to môže byť suma cca. 50 Miliónov PLN ročne!