Serwatka

serwatkaMam pytanie dotyczące białek serwatki. Wspomniałeś, że uważasz izolaty uzyskane w procesie CFM Cross-Flow-Microfiltration (naturalny, niechemiczny proces przetwarzania serwatki, w którym używane są filtry ceramiczne) za lepsze od produktów uzyskanych w procesie wymiany jonowej i od innych białkowych produktów. Czy CFM to to samo, co Cross-Flow Microfiltered Whey? Wiem, że to pytanie może wydawać się głupie, lecz nie mam co do tego pewności. Gdy widzę koncentraty i izolaty serwatki uzyskane metodą CFM w zawartości różnych produktów.

To nader wnikliwe pytanie. Istotnie, jest pewna różnica między tymi procesami.
»Cross-Flow Microfiltered« to coś w rodzaju ogólnego terminu obejmującego kilka różnych technik filtrowania, w których używane są różne membrany. Serwatka przechodzi przez te różne membrany, które ją filtrują, i w zależności od konkretnej technologii i wielkości porów membrany, uzyskana w ten sposób serwatka może się różnić jakością i ilością białka.
Nie każdy proces mikrofiitracji to proces CFM.
Produkt, w którym wykorzystano prawdziwy izolat serwatki uzyskany w procesie CFM, ma obok nazwy znak towarowy – litery »TM«.