Kategorie
Szkolenie

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia.

W ramach 3-letniego pobytu zawodniczek w SMS zajęcia specjalistyczne rozwinąć powinny rozwinąć w pełni ich talent sportowy. Opanować zatem muszą następujące elementy szkolenia specjalistycznego.

INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE

1.Technika kozłowania

Technika poruszania się z piłką w ogranicznikach (kaczuszki): żonglerka (forma ścisła), starty, zatrzymywania (praca lewą ręką na jedno, dwa tempa), technika zmiany kierunku przez obrót, przed sobą, pomiędzy nogami, za plecami (prawa lewa ręka) – doskonalenie ustawienia nóg, zmiana tempa w wykonaniu ćwiczenia – forma ścisła, gra 1:1, zawodniczka ataku gra z „kaczuszkami”.

2. Technika rzutu

I -Rzuty osobiste – prawidłowa postawa, współpraca ręce – nogi.

II – Rzuty w wyskoku – jednorącz:

a) po wyjściu do piłki (forma ścisła i z przeciwnikiem),

b) po jednym koźle (forma ścisła i z przeciwnikiem),

c) po wielokrotnym kozłowaniu (forma ścisła i z przeciwnikiem); wszystkie elementy ćwiczone są w równym stopniu przez zatrzymanie na jedno i dwa tempa,

d) rzuty sytuacyjne (haki, rzut po wbiciu).

3. Obrona indywidualna

I – Nauczanie prawidłowej postawy (ustawienie nóg, rąk).

II – Nauczanie prawidłowego poruszania się w obronie – krok spadania do linii końcowej.

III – Zasada obrony przed ścięciem i obieganiem.

IV – Zastawiania po rzucie z dystansu (przy grze zawodniczki idącej na zbiórkę).

4. Nauczanie zbiórki na tablicach

W formie ścisłej prawidłowa postawa, prawidłowy chwyt piłki – wysoko oburącz i na jedną rękę, to samo z przeciwnikiem.

5. Nauczanie techniki podań (forma ścisła – i z przeciwnikiem):

a) technika podań z przed piersi, podania jednorącz prawa, lewa ręka-z kozłem i bez kozła wszystkie podania po zawodach z postawy potrójnego zagrożenia,

b) podania między obrońcami (po obwodzie) jak i podania pomiędzy center -skrzydło, skrzydło – obrońca, obrońca – center,

c) technika długiego podania.

UWAGA! Wszystkie elementy indywidualnej techniki są ćwiczone w grupach podzielonych na „wysokie” – centrzy i skrzydłowe oraz „małe” – obrońcy i rozgrywające.

SPECJALISTYCZNY TRENING ZESPOŁOWY

Atak

• Technika poruszania się po boisku w 2, 3, 4, 5 (forma ścisła).

• Nauczanie prawidłowego rozgrywania przewag 2:1 3:2 itp.

• Nauczanie zasłon za piłką, jak i od piłki.

• Nauczanie poruszania się bez piłki (zasłony pomiędzy zawodniczkami), wychodzenie do piłki po literze V, obiegami i ścięcia.

• Nauczanie gry przy obronie indywidualnej przeciwnika.

• Nauczanie gry przy obronie strefowej przeciwnika na 1 m i całym placu.

• Nauczanie wyprowadzania piłki z autu.

• Nauczanie ataków w ustawieniu z dwoma centrami, jednym centrem, jak również z ustawieniem 5:0.

Obrona

• Nauczanie współpracy w obronie.

• Pomoc ustawienia w trójkącie.

• Odcięcie pierwszego podania.

• Zasady krycia indywidualnego i w grze strefowej.

• Krycie indywidualnie na całym placu i na 7 m (współpraca zespołowa). Zasady strefy z układu boksu strefa 2:1:2 i 2:3. Zasady strefy 3:2 z podwajaniem w rogach boiska na 1 m, jak również strefy na całym placu.

TRENING SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Trening sprawności fizycznej jest konsekwentnie realizowany przez wszystkie lata nauki w liceum. Rozkład akcentów na poszczególne cechy motoryczne jest funkcją wyników badań diagnostycznych. Cele szkoleniowe treningu sprawności fizycznej są realizowane zarówno w ramach zajęć ogólnorozwojowych, jak i w czasie zajęć specjalistycznych.

Siła mięśniowa

Początkowym zadaniem powinno być wyrównywanie dysproporcji w przygotowaniu siłowym u poszczególnych zawodniczek, co można uzyskać poprzez stosowanie ćwiczeń ukierunkowanych na przyrost masy wszystkich grup mięśniowych. Istotny jest także rozwój siły specjalnej – głównie w formie siły biegowej, skoczności, ćw. rzutów z piłkami lekarskimi. Uwaga! Nie należy stosować ćwiczeń ze sztangą.

Przykładowe grupy ćwiczeń z zakresu siły mięśniowej:

1. ćw. z użyciem ciężaru własnego ciała (pompki, zwisy, ćw. brzucha, grzbietu, podciąganie, marsze z wypadami, wstępowanie, skoki w dal z miejsca),

2. ćw. z użyciem obciążenia (piłki lekarskie 2-3 kg, gryfy 15-20 kg),

3. ćw. z partnerem (biegi z oporowaniem, ćw. akrobatyczne),

4. lekkoatletyczne ćwiczenia siły specjalnej (wieloskoki, wyskoki, podbiegi, skipy, pokonywanie schodów, rzuty wielobojowe, itp.),

5. ćw. siłowe na trenażerach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *