Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia.

W ramach 3-letniego pobytu zawodniczek w SMS zajęcia specjalistyczne rozwinąć powinny rozwinąć w pełni ich talent sportowy. Opanować zatem muszą następujące elementy szkolenia specjalistycznego.

INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE

1.Technika kozłowania

Technika poruszania się z piłką w ogranicznikach (kaczuszki): żonglerka (forma ścisła), starty, zatrzymywania (praca lewą ręką na jedno, dwa tempa), technika zmiany kierunku przez obrót, przed sobą, pomiędzy nogami, za plecami (prawa lewa ręka) – doskonalenie ustawienia nóg, zmiana tempa w wykonaniu ćwiczenia – forma ścisła, gra 1:1, zawodniczka ataku gra z „kaczuszkami”.

2. Technika rzutu

I -Rzuty osobiste – prawidłowa postawa, współpraca ręce – nogi.

II – Rzuty w wyskoku – jednorącz:

a) po wyjściu do piłki (forma ścisła i z przeciwnikiem),

b) po jednym koźle (forma ścisła i z przeciwnikiem),

c) po wielokrotnym kozłowaniu (forma ścisła i z przeciwnikiem); wszystkie elementy ćwiczone są w równym stopniu przez zatrzymanie na jedno i dwa tempa,

d) rzuty sytuacyjne (haki, rzut po wbiciu).

3. Obrona indywidualna

I – Nauczanie prawidłowej postawy (ustawienie nóg, rąk).

II – Nauczanie prawidłowego poruszania się w obronie – krok spadania do linii końcowej.

III – Zasada obrony przed ścięciem i obieganiem.

IV – Zastawiania po rzucie z dystansu (przy grze zawodniczki idącej na zbiórkę).

4. Nauczanie zbiórki na tablicach

W formie ścisłej prawidłowa postawa, prawidłowy chwyt piłki – wysoko oburącz i na jedną rękę, to samo z przeciwnikiem.

5. Nauczanie techniki podań (forma ścisła – i z przeciwnikiem):

a) technika podań z przed piersi, podania jednorącz prawa, lewa ręka-z kozłem i bez kozła wszystkie podania po zawodach z postawy potrójnego zagrożenia,

b) podania między obrońcami (po obwodzie) jak i podania pomiędzy center -skrzydło, skrzydło – obrońca, obrońca – center,

c) technika długiego podania.

UWAGA! Wszystkie elementy indywidualnej techniki są ćwiczone w grupach podzielonych na „wysokie” – centrzy i skrzydłowe oraz „małe” – obrońcy i rozgrywające.

SPECJALISTYCZNY TRENING ZESPOŁOWY

Atak

• Technika poruszania się po boisku w 2, 3, 4, 5 (forma ścisła).

• Nauczanie prawidłowego rozgrywania przewag 2:1 3:2 itp.

• Nauczanie zasłon za piłką, jak i od piłki.

• Nauczanie poruszania się bez piłki (zasłony pomiędzy zawodniczkami), wychodzenie do piłki po literze V, obiegami i ścięcia.

• Nauczanie gry przy obronie indywidualnej przeciwnika.

• Nauczanie gry przy obronie strefowej przeciwnika na 1 m i całym placu.

• Nauczanie wyprowadzania piłki z autu.

• Nauczanie ataków w ustawieniu z dwoma centrami, jednym centrem, jak również z ustawieniem 5:0.

Obrona

• Nauczanie współpracy w obronie.

• Pomoc ustawienia w trójkącie.

• Odcięcie pierwszego podania.

• Zasady krycia indywidualnego i w grze strefowej.

• Krycie indywidualnie na całym placu i na 7 m (współpraca zespołowa). Zasady strefy z układu boksu strefa 2:1:2 i 2:3. Zasady strefy 3:2 z podwajaniem w rogach boiska na 1 m, jak również strefy na całym placu.

TRENING SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Trening sprawności fizycznej jest konsekwentnie realizowany przez wszystkie lata nauki w liceum. Rozkład akcentów na poszczególne cechy motoryczne jest funkcją wyników badań diagnostycznych. Cele szkoleniowe treningu sprawności fizycznej są realizowane zarówno w ramach zajęć ogólnorozwojowych, jak i w czasie zajęć specjalistycznych.

Siła mięśniowa

Początkowym zadaniem powinno być wyrównywanie dysproporcji w przygotowaniu siłowym u poszczególnych zawodniczek, co można uzyskać poprzez stosowanie ćwiczeń ukierunkowanych na przyrost masy wszystkich grup mięśniowych. Istotny jest także rozwój siły specjalnej – głównie w formie siły biegowej, skoczności, ćw. rzutów z piłkami lekarskimi. Uwaga! Nie należy stosować ćwiczeń ze sztangą.

Przykładowe grupy ćwiczeń z zakresu siły mięśniowej:

1. ćw. z użyciem ciężaru własnego ciała (pompki, zwisy, ćw. brzucha, grzbietu, podciąganie, marsze z wypadami, wstępowanie, skoki w dal z miejsca),

2. ćw. z użyciem obciążenia (piłki lekarskie 2-3 kg, gryfy 15-20 kg),

3. ćw. z partnerem (biegi z oporowaniem, ćw. akrobatyczne),

4. lekkoatletyczne ćwiczenia siły specjalnej (wieloskoki, wyskoki, podbiegi, skipy, pokonywanie schodów, rzuty wielobojowe, itp.),

5. ćw. siłowe na trenażerach.