Kategorie
Szkolenie

Rejestracja obciążenia treningowego

Rejestracja obciążenia treningowego.

Konieczne jest prowadzenie przez zawodniczki i zawodników (wszystkich kategorii wieku) indywidualnych zeszytów treningowych „Trening siłowy”, w których powinni rejestrować obciążenie (objętość i intensywność) w poszczególnych: ćwiczeniach, jednostkach treningowych, etapach i okresach.

Rejestrować należy wartości:

– objętości, tj. wykonanej pracy (suma iloczynów podniesionych mas na sztandze lub na innym sprzęcie czy urządzeniu i powtórzeń w serii ćwiczenia: np. 20 kg • 8 powtórzeń + 30 kg • 5 powtórzeń + 40 kg • 3 powtórzenia • 4 serie ćwiczenia = 790 kg);

– intensywności, tj. wartości podnoszonych mas na sztandze lub na innym sprzęcie czy urządzeniu (najczęściej używa się jako wskaźnika intensywności tzw. średni ciężar treningowy w danym ćwiczeniu, tzn. iloraz objętości i liczby powtórzeń ćwiczenia, np. 790 kg : 25 powtórzenia = 31,6 kg w 1 powtórzeniu), wyższy średni ciężar świadczy o większej intensywności treningu;

– ciężarów maksymalnych (CM) osiągniętych podczas sprawdzianów w ćwiczeniach testowych (np. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce – 72,5 kg, próba podniesienia 75 kg – nieudana; prostowanie nóg („wypychanie” obciążenia obunóż) w pozycji siedząc – 155 kg, więcej nie próbowano);

– samooceny stanu psychofizycznego przed i po treningu (np. punktowa w skali 1-5: 1 punkt – stan zły, 2 – nie najlepszy, 3 – średni, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry lub opisowa – np. przed treningiem – dobre samopoczucie, po treningu -wyraźnie gorsze);

– masy ciała sportowca (np. przed treningiem – 74,2 kg, po treningu – 73,6 kg).

Zaleca się, zwłaszcza w treningach z zawodnikami początkującymi, wpisywanie do zeszytu treningowego planu (masy sztangi w kolejnych seriach poszczególnych ćwiczeń) na następny trening. Ten plan musi uwzględniać realizację treningu ostatniego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji prowadzenia treningów z liczną grupą (np. 15-18) zawodników, gdy podczas treningu praktycznie nie ma możliwości aktualnego wprowadzania korekt. Doświadczeni zawodnicy (seniorzy), na etapie stosowania formy indywidualnych treningów, mogą samodzielnie planować obciążenie treningowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *