Przenoszenie hantli za głowę

przenoszenie hantliW pozycji leżącej na ławeczce, stopy wsparte na podłożu, ręce wyprostowane do góry, sztangielka trzymana oburącz (krążek spoczywa na wewnętrznej stronie dłoni, kciuk i palec wskazujący obejmują uchwyt):
– wziąć wdech i opuścić sztangielkę za głowę, delikatnie zginając kończyny górne w łokciach;
–  wykonać wydech, powracając do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie to rozwija mięsień piersiowy większy, głowę długą mięśnia trójgłowego, mięsień obły większy, mięsień najszerszy grzbietu, jak również mięsień zębaty przedni, mięsień równoległoboczny i mięsień piersiowy mniejszy. Te trzy ostatnie mięśnie stabilizują łopatkę i umożliwiają kości ramiennej poruszanie się na stabilnym wsporniku.

Można wykonywać to ćwiczenie, mając na względzie realizację specyficznego celu, tj. poszerzenie klatki piersiowej. W tym przypadku należy trenować z małymi obciążeniami i nie zginać nadmiernie kończyn górnych w łokciach. Jeśli to tylko możliwe, należy używać wypukłej ławeczki lub też ułożyć się w poprzek poziomej ławeczki z miednicą poniżej pasa łopatkowego. Ważne, aby w początkowej fazie ćwiczenia wziąć maksymalnie głęboki wdech i wykonać wydech dopiero w końcowej fazie ruchu.