Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego

Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Program wieloletniego cyklu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego jest niezbędnym instrumentem kierowania szkoleniem zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz Igrzysk Olimpijskich. Zawarta jest w nim zarówno koncepcja szkoleniowa trenera reprezentacji lub Polskiego Związku Sportowego jak i harmonogram niezbędnych przedsięwzięć organizacyjno-szkoleniowych na drodze do osiągnięcia mistrzostwa sportowego.

Proces konstruowania programu przebiega zgodnie z jedną z podstawowych zasad planowania, zasadą „od ogółu do szczegółu”, najpierw dla całego makro-cyklu a dalej dla kolejnych wypełniających go cykli rocznych uwzględniając etapizację, cykliczność i peridyzację oraz zjawiska adaptacji i superkompensacji.

Program wieloletniego cyklu szkolenia – założenia

I. Termin i miejsce zawodów mistrzowskich.

II. System kwalifikacji do zawodów – regulamin, terminy, miejsca, liczba zawodników.

III. Tendencje w dyscyplinie – wymogi modelowe; wiek, budowa somatyczna, technika, taktyka, sprawność, sprzęt, przepisy.

IV. Kadra zawodników – liczba, wiek, poziom sportowy, poziom wytrenowania, system selekcji.

V. Kadra szkoleniowa – trener, asystenci, lekarze, terapeuci, współpracownicy.

VI. Założenia metodyczno-szkoleniowe – kierunek przygotowań na podstawie tendencji światowych i możliwości rozwojowych zawodników.

– zadania szkoleniowe, wyniki sportowe, wskaźniki stanu wytrenowania w kolejnych latach szkolenia,

– założenia metodyczne – metody, formy, środki, objętość, intensywność.

VII. Założenia organizacyjno-szkoleniowe:

– zgrupowania centralne, szkolenie w klubach,

– sprzęt, wspomaganie – odżywki, odnowa,

– diagnostyka stanu wytrenowania, opieka medyczna.

VIII. Kalendarz zawodów – terminy, miejsca, ranga:

– zawody kwalifikacyjne,

– zawody mistrzowskie – ME, MŚ,

– zawody pucharowe i inne.

IX. Globalne wielkości obciążeń:

-liczba dni szkolenia – zawodów, zgrupowań centralnych, szkolenia klubowego, badań,

– liczba jednostek treningowych, godzin, kilometrów, ton, powtórzeń itp.

X. Kontrola – rodzaj, liczba, terminy, miejsca.

XI. Struktura czasowa – cykliczność, periodyzacja w kolejnych latach szkolenia.

XII. Forma dokumentacji szkoleniowej – rejestracja zawodów, wyników kontroli stanu wytrenowania, obciążeń treningowych.

Na rycinach 4.1 i 4.2 przedstawiono arkusze do programowania szkolenia na podstawie 4-letniego cyklu olimpijskiego. Są to wzory uniwersalne, do wykorzystania w dowolnej dyscyplinie sportu.