Potęga mięśni zaklęta w mózgu

„Samochód przygniótł dziecko. Matka w panice podniosła ważący tonę samochód, bo musiała”. Przypływ adrenaliny i przemożna siła woli przenosi góry. Można wykonać nawet to, co wydaje się niemożliwe. Ale okazuje się, że każdy ludzki organizm jest zdolny do takich wyczynów, a nawet większych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie zależy to ani od mięśni, ani od ścięgien czy nerwów. To tylko narzędzia. Decyzję podejmuje ośrodek sterowania, który wszystko kontroluje. Ogromna siła, ogromne mięśnie, właściwie wszystko co robimy – czy zamierzamy robić -zależy od tego co postanowi mózg.

Są ćwiczenia znacznie nasilające kontakt myśli z mięśniami (i odwrotnie), ale trzeba postawić sprawę jasno: mózg jest jednostką bardziej wyróżniającą się niż mięśnie, które same w sobie nie mają nic niezwykłego. Jest niezwykle istotne abyś świadomie dążył do zwiększenia kontroli mózgu nad ciałem. Jest w Tobie źródło, z którego możesz czerpać dążąc do sukcesu. To Twój mózg. Uwierz w siebie. Twoje ciało potrafi przenosić góry.