Kategorier
Opplæring

Endringer i aktiviteten til kreatinkinase (CK) i plasma

Endringer i aktiviteten til kreatinkinase (CK) i plasmaet til svømmere under den spesielle forberedelsesundeperioden.

Ofte fokuserer forskere i diagnostiske tester på direkte respons på trening, f.eks.. med hvilken intensitet det ble gjort …