Kategorier
Opplæring

Treningslastopptak

Treningslastopptak.

Det er nødvendig å lede av kvinnelige og mannlige spillere (alle alderskategorier) individuelle treningsbøker "Styrketrening", hvor de skal registrere lasten (volum og intensitet) individuelt: øvelser, treningsenheter, stadier og perioder.

Registrer verdiene:

– volum, dvs.. utført arbeid (summen av produktene av de løftede vektene på en bar eller annet utstyr eller utstyr og repetisjoner i en serie øvelser: f.eks.. 20 Kg 8 repetisjoner + 30 Kg 5 repetisjoner + 40 Kg 3 gjenta • 4 treningsserie = 790 Kg);

– intensitet, dvs.. verdier av løftede masser på en stang eller på annet utstyr eller enheter (brukes ofte som en indikator på intensiteten til den såkalte. gjennomsnittlig treningsvekt i en gitt øvelse, dvs.. volumkvotienten og antall repetisjoner av øvelsen, f.eks.. 790 Kg : 25 repetisjoner = 31,6 kg m 1 gjentakelse), høyere gjennomsnittsvekt indikerer større treningsintensitet;

– maksimale vekter (CENTIMETER) oppnådd under tester i testøvelser (f.eks.. benkpress, liggende med ryggen på benken – 72,5 Kg, forsøk på å heve 75 Kg – mislyktes; rette bena ("Fylle" lasten på begge sider) i sittende stilling – 155 Kg, ikke mer ble prøvd);

– egenvurdering av den psykofysiske tilstanden før og etter trening (f.eks.. poengskala 1-5: 1 Punkt – dårlig tilstand, 2 – ikke best, 3 – gjennomsnitt, 4 – god, 5 – veldig bra eller beskrivende – f.eks.. før trening – velvære, etter trening - helt klart verre);

– idrettsutøvers kroppsvekt (f.eks.. før trening – 74,2 Kg, etter trening – 73,6 Kg).

Det anbefales at, spesielt i trening med nybegynnere, legge planen inn i treningsboken (vekten av vektstangen i påfølgende serie med individuelle øvelser) til neste treningsøkt. Denne planen må ta hensyn til gjennomføringen av den siste opplæringen. Dette er spesielt viktig når du trener med en stor gruppe (f.eks.. 15-18) spillere, mens det under trening er praktisk talt umulig å gjøre gjeldende rettelser. Erfarne spillere (eldre), i fasen av å bruke formen for individuell trening, de kan planlegge treningsbelastningen på egenhånd.