Kategorier
Opplæring

Foreslåtte endringer i systemet med samfinansiering av idrettsutdanningsinstitusjoner i ett år 2004.

Foreslåtte endringer i systemet med samfinansiering av idrettsutdanningsinstitusjoner i ett år 2004.

Etter analysen av dagens system for medfinansiering og oppnådde sportseffekter, foreslås det, at den differensierte finansieringen fra MENiS spesialtiltak ville dekke studenter med følgende idrettsnivå:

• konkurrenter med MM og M klasse – (for tiden 226 folk i 26 sportsdisipliner); Disse spillerne skal ha individuelle treningsprogrammer utviklet av landslagstrener og godkjent av individuelle idrettsforeninger, skal implementeres i et bestemt treningsanlegg;

• konkurrenter med minst sportsklasse I – (for tiden 624 folk i 26 sportsdisipliner);

• konkurrenter med minst II sportsklasse – (for tiden 643 folk i 26 sportsdisipliner).

Det følger av gjeldende data, det handler om 1500 spillere, hvis treningsprosess, utført i idrettsutdanningsinstitusjoner, bør subsidieres. Tvil kan oppstå ved medfinansiering ca.. 160 spillere blant de ovennevnte, som har nådd det nødvendige sportsnivået, men de ble ikke kalt til noen av kadrene.

Avdeling for idrettsutviklingsstrategi, koordinering av "Trenings- og konkurranseprogram for sportsbegavede ungdommer", jeg foreslår – fra regnskapsåret 2004 – ikke å subsidiere opplæringen av spillere med et sportsnivå under 2. idrettsklasse.

Ved beregning av medfinansieringsbeløp for idrettsutdanningsinstitusjoner, foreslås det å differensiere beløpet avhengig av det presenterte sportsnivået til spillerne i henhold til følgende regler:

• MM og M klasse – 100% beløpet beregnet per konkurrent trent i dette systemet;

• Klasse I – 75% beløp som ovenfor;

• klasse II – 50% beløp som ovenfor;

• I tillegg foreslås det å opprettholde bonuser for skolene ved å beregne tilskuddet til hver kandidat, fortsetter å trene sport på høyeste nivå, representerer landet vårt i internasjonale arrangementer -200% beløp som ovenfor.

Konkurrenter – studenter på idrettsmesterskoler som ikke oppfyller kriteriene ovenfor, kan delta i et opplæringsprogram som gjennomføres i idrettsutdanningsinstitusjoner, men uten finansiering fra det spesielle tiltaket fra Ministry of National Education and Sport. De bør følge det grunnleggende opplæringsprogrammet som er spesifisert i skolens organisasjonsark, finansiert med utdanningstilskudd og egne ressurser fra den ledende myndighet.