Categorieën
Opleiding

Voorgestelde wijzigingen in het systeem van medefinanciering van sportonderwijsinstellingen voor een jaar 2004.

Voorgestelde wijzigingen in het systeem van medefinanciering van sportonderwijsinstellingen voor een jaar 2004.

Na analyse van het huidige systeem van cofinanciering en de bereikte sporteffecten wordt voorgesteld, dat de gedifferentieerde financiering van de speciale MENiS-maatregel betrekking zou hebben op studenten met het volgende sportniveau:

• deelnemers met klasse MM en M – (momenteel 226 mensen in 26 sportdisciplines); Deze spelers dienen individuele trainingsprogramma's te hebben ontwikkeld door de bondscoach en goedgekeurd door individuele sportverenigingen, om te worden geïmplementeerd in een specifieke trainingsfaciliteit;

• deelnemers met minimaal sportklasse I – (momenteel 624 mensen in 26 sportdisciplines);

• deelnemers met minimaal II sportklasse – (momenteel 643 mensen in 26 sportdisciplines).

Het volgt uit de huidige gegevens, dat gaat over 1500 spelers, wiens trainingsproces, uitgevoerd in instellingen voor sportonderwijs, moet worden gesubsidieerd. Twijfels kunnen ontstaan ​​door cofinanciering van ca.. 160 spelers uit de bovengenoemde, die het vereiste sportniveau hebben bereikt, maar ze werden bij geen van de kaders geroepen.

Afdeling Sportontwikkelingsstrategie, coördineren van het "Trainings- en wedstrijdprogramma voor sportbegaafde jongeren", ik stel voor – vanaf het boekjaar 2004 – de opleiding van spelers met een sportniveau lager dan de 2e sportklasse niet te subsidiëren.

Bij het berekenen van de bedragen aan cofinanciering voor sportonderwijsinstellingen, wordt voorgesteld om hun bedrag te differentiëren naar het gepresenteerde sportniveau van spelers volgens de volgende regels:

• MM- en M-klasse – 100% het bedrag dat wordt berekend per deelnemer die in dit systeem is opgeleid;

• Klasse I – 75% bedragen zoals hierboven;

• klasse II – 50% bedragen zoals hierboven;

• daarnaast wordt voorgesteld bonussen voor scholen te behouden door de subsidie ​​per afgestudeerde te berekenen, blijven sporten op het hoogste niveau, ons land vertegenwoordigen bij internationale evenementen -200% bedragen zoals hierboven.

Concurrenten – Studenten van sportkampioenscholen die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen deelnemen aan een trainingsprogramma dat wordt gegeven aan instellingen voor sportonderwijs, maar zonder financiering van de speciale maatregel van het ministerie van Nationaal Onderwijs en Sport. Ze dienen het basisopleidingsprogramma te volgen dat vermeld staat in het organisatieschema van de school, gefinancierd uit de onderwijssubsidie ​​en eigen middelen van de leidende autoriteit.