Categorieën
Opleiding

Programma om de juiste ethische attitudes vorm te geven, sociaal en moreel.

Programma om de juiste ethische attitudes vorm te geven, sociaal en moreel.

Dit soort attitudes worden voortdurend ontwikkeld, tijdens de uitvoering van het gehele onderwijsprogramma van de middelbare school. Niettemin, speciale behoeften waarnemen, welke hedendaagse sport met zich meebrengt in de bovengenoemde kwesties, in sms is genomen (experimenteel) implementatie van een speciaal programma genaamd "Atena".

Het is een reeks psycho-educatieve bijeenkomsten over het schooljaar 27 problemen geïmplementeerd in 13 Vergaderingen van 90 minuten. De bijeenkomsten moeten een "springplank" vormen in de wekelijkse cyclus van verplichte lessen. "Los" (voor de lol), maar de praktische aard van de lessen wordt verondersteld ook innerlijke sluwheid te bevorderen (zelfredzaamheid – uw eigen beperkingen overschrijden, psychologische barrières, gewoonten en gewoonten) en extern (zelfpresentatie, onconventionele interacties met de omgeving, samenwerking in een groep).

De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn raadselachtig en opzettelijk geformuleerd, ontworpen om nieuwsgierigheid en verrassing op te wekken, wat leidt tot diepere deelname aan de lessen. Daarom is de juiste presentatie van het programma de presentatie van de auteur.

De bijeenkomsten zijn geen lezingen. Interactieve methode om lessen te leiden (sokratejska) is om elke deelnemer in staat te stellen zijn mening te uiten. De onderwerpen dienen als voorwendsel voor een creatieve gedachtewisseling die leidt tot het besef van iemands standpunten en hun impact op de effectiviteit van de procedure.. Door hun eigen beperkingen en barrières te overschrijden, komen de deelnemers zelf tot oplossingen en antwoorden op de problemen en vragen die hen worden gesteld. De leider fungeert als een begeleidende gids.

Tijdens de lessen wordt de Nederlandse methode van Video Interaction Training gebruikt. Deze methode wordt gebruikt om zelfbewustzijn op te bouwen (de innerlijke waarnemer wakker maken), zelfrespect verhogen, leert goede interpersoonlijke relaties, helpt bij het vinden van oplossingen in stressvolle situaties.

Met deze methode kun je ook de kwalificaties van docenten verbeteren, schooltrainers en opvoeders op het gebied van communicatie en werkefficiëntie. Het is buitengewoon effectief (80% effectiviteit) en snelle methode.

Het belangrijkste doel van dit programma is het bereiken van een gezonde en harmonieuze psychofysische ontwikkeling van de spelers. Het indirecte doel is om vaardigheden op te bouwen: zorgvuldig en consistent gedrag, zelfredzaamheid, spreken: "Nee" (assertiviteit), samenwerking in een groep, concentratie, werken met emoties en het lichaam, druk jezelf duidelijk en precies uit, weerstand tegen stress.

Het gepresenteerde kader van een 3-jarig trainingsprogramma op een gymnasium toont alleen de juiste werkrichting. Nu zou dit gebied gevuld moeten zijn met aantrekkelijke inhoud. Maar dit is een afgeleide van de kennis en ervaring van de trainer, wiens "workshop" in dit geval de belangrijkste waarde is. Je hoeft alleen maar te hopen, dat de meest excellente professionals in hun sportdisciplines hun weg vinden om met middelbare scholieren te werken. Dit zal de meest waardevolle garantie zijn voor de optimale ontwikkeling van de carrières van hoogbegaafde jongeren in de sport.