Categorieën
Informatie

Motorische training

Motorische training.

Hallo, vandaag zal ik proberen je te beschrijven waar motorische training over gaat en wat het ons echt geeft.

Motoriek (Groot) – jest to sprawność ruchowa całego ciała.

Begin jaren 50 van de twintigste eeuw liepen de beste spelers de afstand tijdens de wedstrijd. 2,5-3,5 Km, bijv.: Garrincha, Di Stefano, terwijl aan het begin van de eenentwintigste eeuw 12 Doen 14 Km, bijv.. David Beckham - 11,8, Michael Owen - 12,3, Deco - 13,0 Km. Dit voorbeeld toont, jakie zmiany nastąpiły w futbolu i jak wzrosły wymagania w stosunku do piłkarzy. Podstawą skutecznego działania piłkarza w czasie gry w piłkę nożną są umiejętności piłkarskie. Op zijn beurt, goede motorische disposities: Kracht, Snelle, kracht en coördinatie zorgen voor een hoger niveau van voetbalvaardigheden. Stąd też jest oczywiste dlaczego tak wielką wagę przywiązuje się na treningu do przygotowania motorycznego. Należy je odnosić do wymagań, jakie rzutuje mecz piłkarski, evenals aan de vereisten van de voorbereiding op het seizoen. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku chodzi o wykształcenie takich dyspozycji psychomotorycznych, które zapewnią zawodnikowi skuteczne wypełnianie zadanych mu poleceń.

Tradycyjne przygotowanie motoryczne zawodnika opiera się na doskonaleniu w pierwszej kolejności mechanizmów tlenowych organizmu a następnie beztlenowych. Podstawę piramidy treningowej tworzy aktywność angażująca procesy tlenowe. Następnie na bazie wytrzymałości tlenowej kształtowane są pozostałe zdolności motoryczne: wytrzymałość beztlenowa, snelheid, dynamische kracht.

Wysoki poziom wytrzymałości tlenowej pozwala piłkarzowi na uzyskanie wysokiej aktywności w spotkaniu i utrzymanie jej przez jak najdłuższy czas w meczu. Dobrze wpływa to na narastające zmęczenie oraz szybszą regenerację organizmu w czasie meczu i po jego zakończeniu. Stanowi podstawę pod wysoką i stabilną formę sportową. Wydłuża czas gry w komforcie psychomotorycznym, co ma wpływ na utrzymanie jak najwyższych dyspozycji techniczno-taktycznych. W końcu odpowiedni poziom wytrzymałości tlenowej jest potrzebny do podniesienia efektywności treningu szybkościowego, bijv.. do odbudowy zasobów fosfokreatyny po każdorazowym sprincie.

Tradycyjne treningi motoryczne koncentrują się głównie na wytrzymałości tlenowej spychając na dalszy plan kształtowanie dyspozycji, które dla współczesnego zawodnika są przecież niezbędne – szybkościowo-siłowe w formie krótkotrwałych wysiłków eksplozywnych (afgeveegd, sprints, uitbarstingen, przyspieszenia, Dia 's). W tradycyjnej koncepcji treningu proporcja pomiędzy wytrzymałością a wysiłkami szybkościowymi, eksplozywnymi jest niezrównoważona. Taki rodzaj treningu nie wytrzymuje próby czasu. W XXI w gra w piłkę nożną wymaga podporządkowania treningu wytrzymałościowego treningowi szybkościowo-siłowemu i zwrócenia większej uwagi na jakość, niet het aantal gebruikte oefeningen.