Glutamina

Glutamina jest obecnie jednym z najważniejszych aminokwasów. W ostatnich latach poświęcono jej dużo badań, głównie ze względu na uniwersalność jej zastosowań. Swego czasu naukowcy sądzili, że jest ona aminokwasem zbędnym, jednak dzięki wynikom ostatnio prowadzonych badań zmieniano jej klasyfikację na „aminokwas w określonych warunkach niezbędny”. Jeżeli dany człowiek prowadzi aktywny tryb życia, z powodów, o których będę mówił w dalszej części, powinien rozważyć zażywanie glutaminy w formie suplementu.
Glutamina jest pierwszą i najważniejszą substancją dostarczającą energii dla potrzeb komórek układu obronnego organizmu. Oznacza to, że organizm zużywa jej szczególnie dużo w okresie choroby, stresu, regeneracji po urazie, operacji, itd. W tym czasie zapotrzebowanie na glutaminę przewyższa zdolność organizmu do jej wytwarzania, co doprowadza do bardzo szybko postępującego wyczerpywania zasobów azotu w ustroju. Powstają wówczas warunki promujące rozkładanie tkanki mięśniowej. Stan taki jest poważnym problemem także dlatego, że glutamina jest konieczna do procesu gojenia się ran i wytwarzania białek mięśniowych. Niewielu z was zapewne wie, że pacjenci leczeni w szpitalu po przebytej operacji, ciężkiej chorobie lub innego typu poważnym schorzeniu często otrzymują w swoim pożywieniu porcje glutaminy. Badacze wykazali, że organizmy wielu sportowców wykazują oznaki sporych niedoborów glutaminy – może to stwarzać stan sprzyjający zapadaniu na wielorakie schorzenia. Wyniki badań wykazały, że jeszcze w godzinę po zakończeniu intensywnego wysiłku ilość glutaminy w pobranych próbkach gwałtownie spadała, a poziom normalny osiągnęła dopiero w 16 godzin po jego zakończeniu! Podczas całego tego czasu ilość limfocytów (białe krwinki) utrzymywała się na poziomie znacznie niższym od normalnego. Ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, iż wykazano dość dobrze, że ilość limfocytów we krwi zależy bezpośrednio od ilości glutaminy w ustroju. Dodatkowo udowodniono, że zwiększona podatność na przeziębienia, infekcje oraz inne schorzenia wśród sportowców po intensywnym wysiłku może być zależna od ilości glutaminy i jej stosunku do ilości limfocytów. Stąd suplementacja glutaminą może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób, które są w stanie zaburzyć wasze treningi.