Luokat
Koulutus

Yhteenveto – Urheilukasvatuksen ja nuorisokoulutuksen ongelma

Yhteenveto – Urheilukasvatuksen ja nuorisokoulutuksen ongelma.

Urheilukoulutuksen ja urheilulahjaisten nuorten koulutus on ollut ja on tärkeä ja merkittävä sosiaalinen ongelma. Kyllä teollisuusyhteiskunnille, postmodernista sekä kehittyvistä yhteiskunnista. Siksi uusi vaihe Puolan yhteiskunnan kehityksessä pakottaa tietyntyyppisen diagnoosin ja muutoksen nuorten ammattilaisjärjestelmien toiminnallisessa ja organisatorisessa tilassa.. Laitokset ja organisaatiot toimivat tässä järjestelmässä, jotka yhdessä luovat tai pikemminkin luovat olosuhteet koulun nuorten kykyjen kehittymiselle ja vaalimiselle. Mikä johtuu tästä tosiasiasta lahjakkaiden nuorten kilpailulajien kehittämisessä? Esitettyjen tutkimustulosten perusteella 5 julkisen urheilun mestaruuskoulut pidettiin huhtikuussa ja toukokuussa 1997 vuosi löytyi, että puolet näissä kouluissa käyvistä nuorista on keskimäärin urheilutasoa. Tulevatko he mestareiksi tulevaisuudessa?? Luultavasti ei! A 30% urheilijat päällä 257 vastaajat luokiteltiin erittäin korkealle. Mutta se on todennäköisesti liian vähän lahjakkaita urheilijoita, urheilijat, joilla on tulevaisuutta, voidakseen muotoilla optimistisia, suunnitelmia, tulevaisuuden ennusteet kilpailulajin kehittämisessä.

Esitettyjen tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että tutkittujen urheilijoiden yleinen tietämys ja arviointi. Urheilu, urheilijat ja urheiluseikkailu, se ei eronnut paljoakaan Puolan nuorten suosimasta urheilukuvasta. Asenteet, jotka tutkimuksen kohteena olleet opiskelija-urheilijat esittivät näissä tutkimuksissa, eivät edistäneet heidän sosiaalistumistaan ​​urheilussa kovin hyvin. Urheilun ja harjoittelun puitteissa, löytyi heidän oleskelustaan ​​urheilun mestaruuskouluissa, että suurimmalla osalla tämän nuoruuden aikaisempi urheilukokemus on sitä pidempi 5 vuotta. Ja tästä huolimatta vaikeuksien ja kannustimien osalta kouluttaa 18% Kyselyyn vastanneet urheilijat korostavat vastauksissaan urheilijan tehtävän monia haittoja. Vaikka 26% kyselyyn osallistuneista opiskelijoista oli tyytyväinen tähänastiseen urheiluuraansa a 37% urheilijat olivat tyytyväisiä vain osittain. Tutkittujen urheilijoiden näiden erilaisten asenteiden summa ei kuitenkaan anna hyvää kuvaa SMS-opiskelija-urheilijoiden odotuksista ja toiveista. Erityisesti, että 1/4 vastaajista ei ollut tyytyväinen oleskeluunsa näissä kouluissa. Useita koulutusprosessin elementtejä, jonka arvioimme urheilijat osoittivat kuinka paljon rakennettiin ilmakehää, urheilutulos, terve kilpailu voidaan tuhlata, kun ei toimita tekniikan mukaisesti, vaikka tällaiseen johtopäätökseen päästään epäsuorasti arvioimalla tekstissä lainattuja elementtejä.

Tähän mennessä tutkittujen koulujen työn valvonnan tulokset tutkimuksen valossa ja vakaumuksemme mukaisesti eivät anna meille täydellistä ja todellista kuvaa sen urheilu- ja koulutussaavutuksista.. Eivätkö tarkastukset ja tilastot ole toistaiseksi paljastaneet puutteita?? Nämä arviot eivät koske vain tutkimiamme julkisia urheilumestaruuskouluja, joista Puolassa on paljon enemmän. Useimpien urheilutulosten ulottuvuus jättää kuitenkin paljon toivomisen varaa. Koko urheilukilpailukoulujen toiveiden ja velvoitteiden luettelo voi johtua järjestelmän organisatorisista puutteista, ts.. esimerkiksi.. aineellisen ja organisatorisen valvonnan puute nuorten valinnassa ja kouluttajien työssä, mitkä valvontatoiminnot useimpien urheiluseurojen harjoitteluosastojen tulisi suorittaa.